OSTATNÍ
Foto zdroj: MS Deník

Odpad z lagun zmizí z Vratimova

Moravskoslezský kraj vyhlásil veřejnou zakázku na odstranění materiálu z lagun Ostramo, který je dlouhodobě uskladněn v areálu bývalých papíren ve Vratimově. Tamní obyvatelé za jejich odstranění bojují už mnoho let a padlo i několik trestních oznámení. Náklady na odstranění zaplatí stát.

Už téměř sedm let se obyvatelé Vratimova dívají ze svých oken na hromady paliva z ostravských lagun. Vadí jim zápach, zvýšená prašnost a bojí se kontaminace půdy. Vedení města problém s uskladněnými kalami řeší nepřetržitě od konce roku 2010, kdy se černé kopce objevily v areálu bývalých papíren. Nyní se zdá, že svítá na lepší časy. „Krajští radní dnes rozhodli o zahájení otevřeného nadlimitního zadávacího řízení na odstranění materiálu z lagun Ostramo ve Vratimově,“ řekla Leču moravskoslezská mluvčí Petra Špornová. „Odtěžení, odvezení a odstranění materiálu si vyžádá přes 40 milionů korun, z nichž 80 procent pokryje dotace ze Státního fondu životního prostředí České republiky, kterou se kraji podařilo získat. Zbývajících 20 procent, tedy přes 8 milionů korun, půjde z krajského rozpočtu.“  

„Bereme to jako velmi, velmi pozitivní obrat k lepšímu,“ radovala se z dobrých zpráv starostka Vratimova Dagmar Hrudová. „Snažíme se dosáhnout skoro 7 let toho, aby byly kaly odstraněny. Toto je první a velmi důležitý krok kupředu,“ dodala. Veškerý materiál bych měl být podle krajských radních z Vratimova odvezen v první polovině roku 2018 a do konce téhož roku ekologicky odstraněn. Nyní je nutné najít firmu, která bude schopna se tohoto nelehkého úkolu chopit.

Starostka Vratimova Dagmar Hrudová je z posunu celé věci nadšená a věří, že se výrazně zlepší život obyvatel v jejím městě. Foto zdroj: MS Deník

„Na zhotovitele prací jsou kladeny velmi přísné požadavky, nejen co se týče prokázání jeho kvalifikace, ale i na samotný průběh akce. V žádném případě nemůže dopustit, aby se opakovala podobná blamáž, která jako je tomu v případě odtěžovaní lagun Ostramo,“ sdělila nám náměstkyně hejtmana MSK pro životní prostředí Jarmila Uvírová. „Před zahájením prací tak budeme schvalovat spolu s dotčenými orgány prováděcí projekt, který musí do detailu řešit nejen samotný průběh prací, ale rovněž dopravní trasu, včetně koncového zařízení. Odtěžený materiál musí být odvážen přímo do zařízení, kde bude docházet k jeho postupnému termickému odstranění na území České republiky. Jakýkoliv jiný způsob odstranění jsme kategoricky odmítli. Jsem přesvědčena, že jsme nastavili dostatečné mechanizmy proto, aby naše veřejná zakázka měla zdárný průběh. Pokud vše půjde podle plánu, pak příští rok v lednu bychom mohli mít podepsanou smlouvu se zhotovitelem,“ dodává náměstkyně Jarmila Uvírová.

Odstraněna bude nejen samotná deponie materiálu i přilehlý násep u železniční vlečky v množství téměř 7 tisíc tun. Následovat bude závěrečný úklid lokality a její monitoring. V průběhu let kontrolovala hromady kalů jak hygiena, tak i inspekce životního prostředí. Nic ale nezjistily. Zatímco po vytěžení z lagun se jednalo o nebezpečný odpad, podle úředníků byl ve městě nedaleko Ostravy uskladněn cestou do Vratimova nový produkt – palivo z příměsi vápna a uhlí.

Podle obyvatel Vratimova tuny kalů smrdí a v suchu se z nich práší. Po jejich odstranění proto volají už léta. Foto zdroj: MS Deník

Problémem se roky zabývá i člen Strany zelených, bývalý vratimovský zastupitel a advokát Jiří Klega. Ten v minulosti podal trestní oznámení na neznámého pachatele na neoprávněné nakládání s odpadem a poškozování a ohrožení životního prostředí. „Žádal jsem důkladné prošetření celé věci, vše ale bylo zřejmě odloženo. Pokud stát tehdy nevyplatil společnosti Geosan Group, figurující ve sdružení Čistá Ostrava, která zakázku na odtěžení tehdy vyhrála, i peníze na odstranění vratimovského odpadu, je logické, že je odpovědnost na straně státu. A pokud je vyplatil, lze přes účty snadno dohledat, kde peníze skončily. Doufám, že se věc rychle vyřeší a vratimovským občanům se po letech bude lépe žít,“ dodal advokát.

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE OSTATNÍ