OSTATNÍ

Tisková zpráva : Odmítáme peníze na vojenskou techniku z městské kasy

Hnutí LEČO-Lepší a čistá Ostrava se vymezuje proti rozhodnutí rady města Ostravy, konkrétně vůči způsobu rozdělení finančních prostředků města na pomoc Ukrajině. „Rozdělení financí tak, jak o tom vedení Ostravy v čele s primátorem Macurou rozhodlo, je pro nás nepřijatelné,“ říká Dalibor Mouka za LEČO.

Radní města na svém 16. mimořádném jednání konaném 4. 3. 2022 rozhodovali o dvou bodech: o programu nejbližšího jednání zastupitelstva a návrhu na poskytnutí pomoci Ukrajině.

Dle dostupného usnesení rozhodli radní města o finančním daru Ukrajině ve výši 12 500 000 Kč. Dalších  2 500 000 Kč vyčlenili jako rezervu pro následnou pomoc. Tuto celkovou částku 15 000 000 z rozpočtu města musí ještě schválit zastupitelé města na svém mimořádném jednání 9. 3. 2022

Pomoc trpícím civilistům podporujeme, ale způsob rozdělení tohoto daru, tak jak ho radní města odsouhlasili, je pro nás nepřijatelný.

Nesouhlasíme s tímto bodem usnesení: „částku 5.000 tisíc Kč odeslat na účet č. 304452700/0300, zřízený velvyslanectvím Ukrajiny v Praze na nákup obranného vojenského materiálu“

„Jsme přesvědčení, že věnovat jakoukoliv částku z peněz občanů Ostravy na nákup vojenské techniky cizí zemi ač je prezentována jako obranná je gestem, které místní samosprávě nepřísluší,“ vysvětluje Dalibor Mouka, zastupitel LEČO-Lepší a čistá Ostrava v Ostravě-Jihu.

„Zastupitele, kteří budou o finanční pomoci Ukrajině 9. 3. 2022 rozhodovat žádáme, aby celá jimi schválená částka byla věnována na humanitární pomoc v Česku a především lidem, kteří našli své nové útočiště v Ostravě,“ uzavírá Mouka.

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE OSTATNÍ