Z OSTRAVY

Senior taxi v Ostravě

Pomáhat našim starším občanům by mělo ve vedení obcí, měst i jejich obvodů patřit mezi zásadní priority. Jednou z oblíbených služeb se stala doprava seniorů k lékaři nebo například na úřad za symbolickou cenu. Takové je Senior Taxi. Zjistili jsme pro vás, které z velkých ostravských obvodů tuto službu nabízejí.

MARIÁNSKÉ HORY A HULVÁKY
Prvním obvodem, který začal využívat vlastní vozidlo a zaměstnance k přepravě seniorů, byly Mariánské Hory a Hulváky. Nabídku můžete najít pod názvem Senior Expres. „Zřídili jsme tuto službu pro občany našeho obvodu, kteří jsou starší 65 let, nebo jsou držiteli průkazů ZTP a ZTP/P.  Ti všichni mohou službu využít v rámci celé Ostravy na dopravu k lékaři, do nemocnice, na rehabilitace nebo například na úřad,“ říká starostka obvodu Liana Janáčková.

Za jednosměrnou jízdu vytáhnete z peněženky 20 Kč. Pokud chcete využít tuto službu i na cestu zpět, je nutné se domluvit s řidičem, jak dlouho bude vaše návštěva trvat. „Povolená čekací doba řidiče v cíli cesty je maximálně 15 minut. V takovém případě může cestující využít zpáteční dopravu zdarma. Například, když si senior potřebuje zajet pouze pro léky,“ vysvětluje starostka. Pokud ale víte, že u lékaře či jinde budete déle než zmiňovaných 15 minut, řidič nečeká a případná vyžádaná cesta zpět je zpoplatněna stejnou částkou, tj. 20 Kč. Cestujícího může doprovázet maximálně jedna osoba, na kterou se vztahují stejné platební podmínky.

Senior Taxi v Mariánských Horách

Senior Taxi v Mariánských Horách

Mariánskohorský Senior Expres jezdí v pracovní dny od 7 do 15 hodin a využít jej můžete až čtyřikrát za měsíc. Objednávky přijímají pracovníci úřadu v pracovní dny od 8 do 14 hodin na telefonním čísle 599 459 200 nejpozději jeden den před plánovanou jízdou.

MORAVSKÁ OSTRAVA A PŘÍVOZ
Pomoci seniorům snáze cestovat přes Ostravu se rozhodl i centrální obvod. „Služba Senior express, kterou městský obvod zavedl od ledna roku 2016, se setkala s pozitivním ohlasem obyvatel a také se stále rostoucí oblibou klientů. Ti projevili zájem o další rozšíření provozu,“ popisuje situaci v Moravské Ostravě a Přívozu mluvčí obvodu Jana Pondělíčková. Na rozdíl od Mariánských Hor totiž taxík pro důchodce jezdil jen v pondělky a ve středy. „Velmi nás těší, že se naše služba setkala s takovou reakcí a je tolik využívaná. Na základě požadavků našich občanů proto vedení obvodu schválilo nový provozní řád. Od 1. července je tak Senior express k dispozici klientům každé pondělí a středu od 6.30 do 16 hodin, v úterý a ve čtvrtek pak od 6.30 do 12 hodin, s výjimkou státem uznávaných svátků. Jsme přesvědčeni, že jde o dobrou a smysluplnou investici do spokojeného života našich dříve narozených spoluobčanů,” uvádí starostka Petra Bernfeldová.

Senior express slouží 70letým a starším osobám, držitelům průkazů ZTP a ZTP/P a jejich doprovodu. A kolik za tuto službu zaplatíte? Na území obvodu při cestě tam i zpět, včetně maximální 15minutové čekací doby, je to 20 Kč. Pokud ale potřebujete zajet například do Fakultní nemocnice v Ostravě-Porubě, zaplatíte 40 Kč. Při jízdě mimo obvod nebo čekání delším než 15 minut se totiž cena zdvojnásobuje. Objednávky jsou přijímány na telefonním čísle 720 735 361 v pracovních dnech od 8 do 11.30 hodin.

Taxíky pomáhají starším osobám dostat se k lékaři nebo například na úřady

Taxíky pomáhají starším osobám dostat se k lékaři nebo například na úřady

PORUBA, JIH, VÍTKOVICE, MICHÁLKOVICE
V těchto obvodech zatím služba chybí, i když například v Ostravě-Jihu slibují její brzké zřízení. „Senior taxi pro naše občany na Jihu tvoří součást programového prohlášení koalice. Tento projekt pro seniory je v současné době ve fázi příprav. Chceme navázat na  zkušenosti z okolních měst a městských obvodů, kde již má tato služba tradici, a nabídnout ji občanům v brzkém termínu a v dokonalé kvalitě,“ řekl nám starosta nejlidnatějšího obvodu Martin Bednář.

V Michálkovicích zase klienty odkazují na služby osobní asistence nebo dopravu přes službu ALDIO. Ta je primárně určena zdravotně postiženým, kteří se mohou v rámci města Ostravy dopravovat denně od 6.30 do 15 hodin za 60 Kč nebo 90 Kč na osobu za jednotlivou jízdu.

SLEZSKÁ OSTRAVA
Až 8krát za měsíc mohou službu Senior Taxi využít senioři ve Slezské Ostravě. Přeprava funguje od začátku roku 2016 a využívat ji mohou nejen občané starší 70 let, držitelé průkazů ZTP, ZTP/P všech věkových kategorií, ale také obyvatelé domů s pečovatelskou službou a Komunitního domu pro seniory městského obvodu Slezská Ostrava. „Šlo nám zejména o zlepšení dostupnosti pro naše seniory. Hojně se na nás totiž obraceli, že se jen velmi těžko dostávají k lékaři nebo na úřad, protože bydlí daleko od zastávek MHD. Po půlroce provozu víme, že jsme udělali dobře, když jsme tuto službu zřídili,“ pochvaluje si místostarosta Mario Lyčka.

V některých obvodech je projekt pro seniory  zatím pouze ve fázi příprav

V některých obvodech je projekt pro seniory zatím pouze ve fázi příprav

Místní taxi jezdí denně, průměrně převeze sedm klientů. Abyste mohli službu slezského Senior Taxi využívat, musíte si na úřadu tamního obvodu vyřídit průkaz. „Pro získání průkazu Senior Taxi je třeba u nás vyplnit jednoduchý dotazník a donést malou průkazovou fotografii. Pokud je žadatel imobilní, naše sociální pracovnice přijedou s dotazníkem za ním. Následně mu na počkání průkaz vystaví,“ vysvětluje Lyčka. Tímto dokladem se pak musíte prokazovat při každé jízdě.

Za jednu jízdu v jednom směru bez ohledu na počet ujetých kilometrů zaplatíte 25 Kč. Objednat se musíte i tady nejpozději jeden den předem. Zájemce o jízdy se Senior Taxi se mohou více informovat na oddělení sociálních služeb, DPS Hladnovská 119 v Ostravě-Muglinově, nebo telefonu 596 613 711.

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE Z OSTRAVY