Z OSTRAVY

Jak z dluhové pasti? Najděte si dobrého advokáta!

„Díky návrhu na oddlužení nedávno ušetřil náš klient milión korun,“ říká advokát Jiří Klega. Ostravský Právník roku Vám bude celý rok radit, jak se dostat z problémů, které vás trápí a jak jim předcházet. Přitom vám právní pomoc může ušetřit mnoho peněz i starostí a nemajetní ji mohou mít zdarma. Dnes se společně podíváme na téma dluhových pastí.

Všudypřítomná reklamní masáž nabízející „kamarádské půjčky zdarma“ velmi napomáhá tomu, že počet zadlužených lidí roste astronomickou řadou. Zadlužování lidí v takovém počtu je navíc tikající bomba s mnoha negativními aspekty pro společnost. „V otázce řešení vlastní insolvence je třeba oddělit předlužení nepodnikajících občanů a podnikajících osob. Cesta k oddlužení nepodnikatelů je v řadě věcí jednodušší. Často se nám dokonce daří najít schůdné řešení, které vede k novému začátku bez dluhů,“ vysvětluje Jiří Klega. Ale řešení má i pro živnostníky, kteří to mají s oddlužováním složitější. Je nutné rozlišovat právnickou osobu (např. společnost s ručením omezeným) a podnikající fyzickou osobu, tedy živnostníky nebo svobodná povolání, jako jsou lékaři, advokáti apod. „Právnická osoba řeší úpadek v rámci restrukturalizace či konkurzu, nicméně její společníci ani jednatelé neodpovídají (až na zcela výjimečné případy) za dluhy společnosti svým vlastním majetkem. Živnostník ano. Právní úprava odpovědnosti živnostníků je u nás zbytečně přísná a nelogicky nutí nejen řemeslníky, aby si zakládali společnosti, pakliže nechtějí hazardovat se svým majetkem.“

Řešení existuje pro každého
Pokud podnikateli vzniknou dluhy z podnikání, za které mnohdy ani sám nemůže, jelikož se stal obětí tzv. druhotné platební neschopnosti, kdy není schopen hradit své závazky z důvodu neuhrazených pohledávek od odběratelů, má problém a může čekat u svých dveří exekutory. Podle Klegy je v takovém případě na místě zvážit řešení, které nabízí insolvenční právo. „Je sice trochu neohrabané, ale existuje. Soudy ve většině případů neschválí přímo oddlužení, pakliže máte dluhy z podnikání. Často navíc narazíte na překážku na straně věřitelů, jejichž souhlas potřebujete. Nicméně existuje možnost, jak to obejít. Přes konkurz, kterým podnikatel projde. Ten ho sám o sobě dluhů nezbaví, nicméně soud mu následně návrh na oddlužení schválí.“

Dluhy silně zasáhnou do vašeho života. Neodkládejte jejich řešení a oslovte právníka, který vám s tím pomůže

Dluhy silně zasáhnou do vašeho života. Neodkládejte jejich řešení a oslovte právníka, který vám s tím pomůže

Sečteno, podtrženo, oddlužení se prostě vyplatí. Výhod je celá řada. Jednou z nich je, že Vám stačí mnohdy zaplatit jen 30 procent veškerých dluhů a zbytek Vám bude odpuštěn. Další velkou výhodou je fakt, že věřitelé musejí své pohledávky písemně přihlásit v rámci insolvenčního řízení. Když tak neučiní, může jejich pohledávka, a tedy Váš dluh, časem zaniknout, aniž byste ho zaplatili. Řada dluhů může být také tzv. popřena. V takovém případě je insolvenční správce, resp. soud neuzná jako platné. Zachránit se tak dá podle Jiřího Klegy mnohé. „Nedávno jsme pomáhali starším manželům s oddlužením, aby nepřišli o dům. Jeden z hlavních věřitelů, kterému dlužili přes milión, se nepřihlásil v zákonné lhůtě 30 dnů, a oni teď tedy nemusejí tento dluh splácet. Mohou, pokud budou chtít dobrovolně, ale nikdo je již k tomu nemůže nutit. Pokud budou chtít, tento dluh (přes jeden milión korun) se jim jednoduše smaže.“

Základem je začít dluhy řešit co nejdřív, aby zbytečně nenarůstaly do nezvladatelných rozměrů. Lidé zahnaní do úzkých navíc často podlehnou vábení různých podvodníků, kteří jim slíbí nemožné a oberou je o poslední peníze. Nejlepší cestou je najít si dobrého právníka. „Nemusíte se bát, že jej nebudete mít z čeho zaplatit. Služby advokáta mohou nemajetní lidé získat zdarma. Já nabízím klientům, kteří jsou nemajetní, možnost, při které jim právní služby hradí v plné výši stát,“ říká Právník roku 2015 a dodává, že se na něj můžete spolehnout. „Na rozdíl od různých poradců má totiž advokát vždy právní vzdělání. Navíc je vázán mlčenlivostí, etickým kodexem a zákonem. A k tomu je povinně pojištěn pro případ, že Vám svým poradenstvím způsobí škodu.“

Chcete vědět víc? Čtěte dál! Ptali jsme se Jiřího Klegy i na další palčivé otázky! 

Jiří Klega byl v roce 2015 oceněn titulem Právník roku v kategorii PRO BONO. To spočívá občasném poskytování právních služeb zdarma lidem, kteří nemají peníze na advokáta

Jiří Klega byl v roce 2015 oceněn titulem Právník roku v kategorii PRO BONO. To spočívá občasném poskytování právních služeb zdarma lidem, kteří nemají peníze na advokáta

A co exekuce? Budou lidem dál strhávat peníze z výplaty, když podají návrh na oddlužení?
Nikoliv. Podáním návrh na oddlužení se všemi náležitostmi se exekuce zastavují. Pokud se oddlužíte, zbavíte se i těchto exekucí. Pokud však přestanete plnit podmínky oddlužení, exekuce bude pokračovat dál. Výjimkou může být například prodej nemovitosti, k němuž se v rámci exekuce směřovalo. Zde může dojít k prodeji nemovitosti exekutorem i v průběhu probíhajícího insolventního řízení. Nicméně peníze z prodeje získané podléhají režimu oddlužování.

Ale to je na druhou stranu velké riziko pro věřitele. Mohou se lidé nějak bránit?
no, jejich postavení je zde oslabeno. Nicméně existují možnosti, jak si své dlužníky hlídat. Vtip je v tom, že dlužník vás jako věřitele nemusí o podaném návrhu na oddlužení informovat. A pokud se o zahájeném řízení nedozvíte, můžete propásnout lhůtu a přijít tak o své peníze.

Naše kancelář nabízí takovým věřitelům tzv. hlídání dlužníků za pomocí sofistikovaného počítačového programu, který klientům okamžitě oznámí, že jejich dlužník podal nějaký návrh na soud. Ne všichni věřitelé však přistupují ke svým pohledávkám takto zodpovědně, čímž samozřejmě riskují, že přijdou o peníze. Ověřovat tyto údaje může každý v insolvenčním rejstříku na www.justice.cz. My pomáháme jak dlužníkům s podáním návrhu či zastupování před soudem, tak věřitelům s přihlášením jejich pohledávky, hlídáním dlužníků či zastupováním.

Mají lidé vyhledat advokáta? A co, když na něj nemají peníze?
Určitě bych to doporučil, protože lidé zahnaní do úzkých často podlehnou vábení různých podvodníků, kteří jim slíbí nemožné a oberou je o poslední peníze. Naopak služby advokáta mohou nemajetní lidé získat zdarma. Já osobně nabízím klientům, kteří jsou nemajetní, možnost, kdy jim právní služby hradí v plné výši stát. Zde bych apeloval na zákonodárce, aby zavedli tento institut také v rámci insolvenčního řízení. Je absurdní, že zrovna toto řízení je v tomto směru výjimkou, když se týká lidí, kteří se dostali do finanční tísně. Samozřejmě je však nutné hlídat, aby tento nárok nebyl zneužíván.

Musí lidé zaplatit každý dluh, k němuž se upsali? Nebo se mohu nějak bránit proti příliš velkým úrokům?
To je další věc, kde lidé často platí některé dluhy zbytečně. Mohou se přitom bránit a těchto dluhů se doslova zbavit. Je to vždy individuální, nicméně příliš vysoké úroky či smluvní pokuty, které jsou tzv. v rozporu s dobrými mravy, v podstatě platit nemusíte, protože jsou neplatné. Ale vždy je třeba postupovat správně. Proto také zde doporučuji radu odborníka a tím je zejména advokát. Na rozdíl od různých poradců má totiž vždy právní vzdělání a navíc je vázán mlčenlivostí, etickým kodexem a zákonem. K tomu je povinně pojištěn pro případ, že vám svým poradenstvím způsobí škodu.

Máte podobný problém a nevíte si s ním rady? Obraťte se přímo na Jiřího Klegu!

E-mail: klega.j@advokatova.cz

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE Z OSTRAVY