POLITIKA

Další existence Hulvák, nebo její konec?

Kdysi byly Hulváky živou městskou částí Ostravy. Dnes se sem lidé bydlet ani podnikat nehrnou, a tak hrozí, že se obvod postupně vylidní, v nejhorším případě i vymaže z mapy Ostravy. Aby k tomu nedošlo, vznikla občanská iniciativa „Naše Hulváky“, jehož členové bojují za oživení této městské části. Autor: Tomáš Sucharda, Petr Luzar, Ivo Večeřa

Hulváky jsou částí ostravského městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, kde žije okolo 1200 obyvatel. Hulváky mají bohatou historii a vznik této lokality se datuje rokem 1547. Tato lokalita měla v minulosti na svou velikost poměrně velkou občanskou vybavenost, mohla se v mnoha ohledech pyšnit např. svou základní školou (ZŠ Matrosovova), mateřskou školkou, hulváckým koupalištěm, knihovnou, dělnickým domem i poštovní pobočkou. Měla dokonce i své náměstíčko s křížkem, hasičskou zbrojnicí atd. Vývoj posledních cca 25 let, které určuje zdejší vedení radnice pod vedením starostky paní Janáčkové, bohužel posouvá Hulváky do role pomalu skomírající městské části předurčené k trvalému vymazání samotného názvu Hulváky z mapy Ostravy.

„Vážení spoluobčané, sousedky a sousedé …“ Takto začínalo veřejné oslovení iniciované třemi lidmi, Petrem Luzarem, Tomášem Suchardou a Ivem Večeřou s podporou řadou dalších, kterým nebyl lhostejný vývoj ani osud lokality, v níž žijí a která je zároveň součástí městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

Jsme jedni ze zakladatelů občanské iniciativy „Naše Hulváky“. Připomínáme, že tato iniciativa vznikla před více než třemi lety z podnětu občanů jako reakce na potřebu řešit problémy místních obyvatel, zejména v otázce kriminality a občanského soužití. Kdo by řekl, že toto téma se vyzdvihne z posledních míst pozornosti velkých politických stran na místo první. Byli jsme prozíraví a důležitost potřeby řešit tento narůstající problém jsme tušili již dříve. Proto jsme již před šesti lety začali oslovovat sousedy a spoluobčany, kteří měli zájem řešit problémy v místě, kde žijeme se svými rodinami, a řada z nás pracuje či podniká. Občanská iniciativa „Naše Hulváky“ se stále rozrůstá a v současné době pořádáme pro své sousedy mnoho volnočasových akcí přes léto i přes zimu. Postupem času nás bylo už tolik, že tyto problémy se přestaly týkat bezprostředně pouze obyvatel Hulvák, ale dotýkají se celého obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

 Hlavním důvodem, proč jsme se rozhodli zapojit do veřejného dění, byla zeď z neochoty a arogance, kterou se stávající vedení našeho obvodu obehnalo. Neslyší, nevidí, nechtějí řešit některé reálné problémy, které nás občany trápí! Vždy tomu tak být nemuselo, ale nyní to tak vnímáme.

Jednou z hlavních motivací, která nás přiměla se zajímat o veřejné věci, poté i kandidovat do obecního zastupitelstva, byla především neochota lidí ve vedení naší radnice. Nechceme se zavírat za dveřmi radnice, ale být pro lidi atraktivním partnerem, kterého jsme my osobně na úřadě nevnímali ani neměli. Rozhodnutí, jestli je důvodem to, že radnici vedou přes 25 let stejní lidé, kteří jsou už unavení, případně už nedávají do práce to co na začátku, nebo dokonce jejich nezájem cokoliv řešit, necháváme na každém z Vás a Vašich osobních zkušenostech. V každém případě vnímáme atmosféru mezi lidmi, kteří volají po změně.

Při občanské iniciativě „Naše Hulváky“ vznikly internetové stránky http://www.nasehulvaky.cz/, které poukazují na řadu problémů v obvodě a informují o jejich vývoji včetně několika aktuálních kauz naší radnice. Vedení obvodu ve svém zpravodaji i spřátelená média o řadě problémů mlčí a píší pouze o svých vybraných tématech. Proto jsme rádi, že jsme dostali prostor v magazínu LEČO, který nám necenzuruje texty.

Za poslední více než tři roky se opozičním zastupitelům Tomášovi Suchardovi a Petru Luzarovi podařilo otevřít na jednání zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky desítky problémů, které se týkaly obyčejných lidí, a na veřejných jednáních zastupitelstva argumentačně donutit nebo pod tlakem stížností lidí přinutit vedení radnice k činnosti. Jako např. na havarijní stav bytových domů ve vlastnictví obvodu na ulicích Lázeňská a Knüpferova. Na základě našeho tlaku se tyto bytové domy neprodaly. Naopak se vyřešil havarijní stav jejich oken a vchodových dveří. 

Základním problémem, který spatřujeme v našem obvodě, je dvojí přístup vedení radnice ke správě veřejného majetku, který se nachází, jak místní označují, „za kolejemi“ a „před kolejemi“. Jsou tím myšleny části městského obvodu, které dělí ulice 28. října na dvě části, dva různé světy, tvořící dvě odlišné části obvodu, které má ve správě jedna radnice. Proč radnice vytvořila tyto dva různé světy, si umíme vysvětlit jednoduše, ale o tom napíšeme příště. Jen ve stručnosti řekneme svůj dojem. Paní starostka Janáčková bohužel našimi Hulváky pohrdá a nejraději by se této části obvodu zbavila. Ne, nejedná se pouze o náš dojem, paní Janáčková se tímto svým názorem vůbec netají. V jedné části se opravují chodníky do zámkové dlažby, budují se nová parkovací stání, vznikají místa pro volný čas občanů a dětí a s plnou vervou se zateplují a komplexně opravují obecní bytové domy. A když mírně zajde lesk jejich fasád, znovu se za miliony přetírají. A v druhé části, „za kolejemi“, od Hulvák až po Havanu, se musí lidé hádat s vedením radnice o každou korunu na opravu cesty, chodníku či výměny nefunkčních oken v domech, kde jsou nájemníci už bezradní.

Nejzásadnější věcí, po které volají nejen občané Hulvák, je, ať se řeší BEZPEČNOST, ať se neutrácejí nesmyslně peníze z obecní pokladny a radnice má transparentní hospodaření, ke kterému se každý může nejen vyjádřit, ale prakticky ho i ovlivnit.

Soubor nejcitlivějších problémů, které jsme řešili s radnicí, se do jednoho článku určitě nevejde. Proto se budeme k jednotlivým tématům vyjadřovat postupně. Nechceme kopat do všeho, co vedení obvodu za posledních 25 let vykonalo. Nebojíme se jasně pojmenovat to špatné i dobré, co radnice udělala, včetně věcí, které bychom si představovali dělat naprosto jinak.


 

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE POLITIKA