POLITIKA

ZASTUPITELÉ JIHU ODMÍTLI INFORMACI O AQUAPARKU V JEJICH OBVODU

Na čtvrtečním jednání zastupitelstva obvodu Ostrava-Jih navrhli zastupitelé našeho hnutí LEČO-Lepší a čistá Ostrava rozšíření programu o tři materiály. Námi předložené body byly srozumitelné, věcné a vyplynuly z jednání zastupitelů města, kteří se sešli o den dříve. Koaliční zastupitelé obvodu, kde žije třetina našeho města, body, které se úzce dotýkají života občanů, odmítli ani jen zařadit do programu jednání. Pro notičky jak hlasovat si během mimořádné desetiminutové pauzy, kterou po našem návrhu vedení vyhlásilo, došli koaliční partneři za hnutím ANO, které radnici řídí.

O CO VLASNĚ ŠLO

  • navrhli jsme, aby zastupitelstvo obvodu uložilo starostovi obvodu Ostrava-Jih Martinu Bednářovi (hnutí ANO), aby inicioval zrušení usnesení zastupitelstva města ve věci budoucnosti správy Ostravské vody a kanalizací a navrhl v této věci veřejné projednání za účasti odborníků a občanů. 

Důvod: domníváme se, že bylo rozhodnuto ve spěchu a bez řádného podání všech informací. Domníváme se, že předkladatel materiálu primátor města Ostravy Tomáš Macura (hnutí ANO) je jako předseda představenstva společnosti OVaK a.s., jejíž současný model se zahraničním většinovým vlastníkem hájil, ve střetu zájmu. Řádné veřejné projednání by odstranilo pochybnosti, které se v této věci šíří na sociálních sítích. Bylo by jasnou obhajobou rozhodnutí, které ovlivní život občanů na dalších minimálně deset let.

Nám jde především o odborné vysvětlení otázky, zda nebude rozhodnutí, kdy zůstává většinovým vlastníkem společnosti OVaK a.s. nadnárodní společnost se zahraničním kapitálem, nijak limitující pro získávání dotací z EU. 

Proti tomuto našemu návrhu hlasovali zastupitelé vládnoucí koalice a s nimi Piráti.

 

  • navrhli jsme, aby zastupitelstvo uložilo starostovi Ostrava-Jih Martinu Bednářovi, aby na nejbližším jednání rady města inicioval zrušení nařízení města č.2/2020 o reklamě.

Důvod: v době, kdy se díky kovidu, rozhodnutím vlády a vzrůstajícím cenám energií dostala část podnikatelů a živnostníků do značných problémů, je každé nařízení města, které omezuje, zakazuje a přikazuje, podle nás nevhodné. O potřebné příjmy přišly tímto nařízením i některá bytová družstva a společenství vlastníků bytových jednotek.  Absurditu tohoto nařízení, kdy stejné polepy výloh jsou z venkovní strany zakázány, ale z vnitřní povoleny, na středečním jednání zastupitelů města nepřímo potvrdil i primátor Tomáš Macura.

Proti tomuto našemu návrhu hlasovali zastupitelé vládnoucí koalice a s nimi Piráti.

 

  • navrhli jsme, aby starosta obvodu Martinu Bednář podat zastupitelům informaci ve věci dění kolem výstavby aquaparku a prodeje pozemků na ulici Svazácká.

Důvod: aquapark je téma, které zajímá snad každého občana Jihu. Na zářijovém zastupitelstvu města, kde nemáme zatím své zastupitele, jsme navrhli z balkonu pro občany prodloužení termínu pro podávání nabídek o dva měsíce. Máme za to, že by se tak dalo získat více kvalitních zájemců. Náš návrh byl z iniciativy primátora Tomáše Macury za přispění zastupitelů Ostravy-Jihu z hnutí ANO a Pirátů, kteří jsou zároveň zastupiteli města, zcela nepochopitelně zamítnut. Termín pro podávání nabídek byl tedy do 30.11.2021. Tímto bodem jsme chtěli vyzvat starostu Martina Bednáře, který je zároveň radním města a členem výběrové komise o informaci k věci.

Proti tomuto našemu návrhu hlasovali zastupitelé koalice hnutí ANO, hnutí OSTRAVAK, ODS.

 

 

NETRANSPARENTNOST A ALIBISMUS.

Radnice Ostrava Jih vedená hnutím ANO dlouhodobě odmítá transparentní a otevřený přístup vůči opozici a občanům. Opozice nemá přístup k materiálům, které jdou k projednávání do rady. Starosta a vedení odmítají předkládat zastupitelům informace o své činnosti. Opakovaně jsme změnu, která je například na úrovni magistrátu běžná, iniciovali, ale vedení radnice ji vždy zablokovalo. Obzvláště ze strany kdysi protestního hnutí Ostravak je to zvláštní. 

Stejně zvláštní je odůvodnění, proč se koaliční zastupitelé rozhodli námi navrhované rozšíření programu nepodpořit. 

Ač jsme dopředu avizovali, že náš návrh vyplynul z jednání zastupitelstva města, které proběhlo v předešlém dni, byl argument neschválit projednání námi předložených bodů ten, že se je potřeba se s nimi seznámit s časovým předstihem. 

Takže se k nim můžeme vrátit na příštím jednání zastupitelstva. V březnu! 

Nebo po volbách, které budou příští rok na podzim.

 

 

dm,redakce

 

 

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE POLITIKA