POLITIKA

BEZRADNOST RADY MĚSTSKÉHO OBVODU OSTRAVA-JIH ANEB DO SVÝCH KAPES STATISÍCE, OBČANŮM ANI KORUNU!!!

Radim Lauko dlouhodobě sleduje politickou situaci zejména v Ostravě-Jihu. Spát mu nedá činnost nebo spíš nečinnost současného vedení, které syslí peníze na účtu obvodu a nic nedělá. Možná si totiž myslí, že kdo nic nedělá, nic nezkazí! Opak je ale pravdou.

Jak jste si jistě všimli, v lednu letošního roku proběhla dvě kola prezidentských voleb. Co asi většina občanů neví, je skutečnost, jakou výši finanční odměny dostávají občané - členové volebních okrskových komisí (OVK) - kteří na regulérní průběh voleb dohlížejí a počítají hlasy. Za 4 dny a 28 hodin práce to je 1300 Kč čistého, na hodinu tedy něco přes 40 Kč, což je hluboko pod minimální mzdou! A když vezeme v úvahu, že za dva dny práce ve druhém kole volby dostali členové komisí 200 Kč za 16 hodin práce, pracovali za „skvělých” 12,5 Kč na hodinu! Už v loňském roce zaznívaly hlasy, jak je třeba zvýšit kvalitu sčítacích komisařů, dát jim nové povinnosti a zajistit lepší kontrolu ze strany zástupců obecních úřadů - zapisovatelů. A zejména jak je třeba po deseti letech zvýšit ubohou almužnu pro sčítající občany. Předsedové a zapisovatelé OVK opravdu navýšení dostali, ale členové nikoliv. Vznikla proto Petice za spravedlivé odměny členů volebních komisí, která nabádá obce, aby v rámci své kompetence z rozpočtu obce peníze aktivním občanům, kteří dohlíží na průběh voleb, alespoň částečně dorovnali. Také zastupitelé Ostravy-Jihu na svém březnovém zasedání tuto výzvu projednali a lidem odpověděli, že dát nemohou, protože jim to neumožňují zákony. Odměnu členům OVK stanovuje vyhláškou ministerstvo vnitra. Ano, to je pravda, ale vedení obvodu v zádech se 17členným ansámblem právního odboru musí vědět, že je možné výzvě vyhovět a peníze občanům vyplatit formou daru. Takto to učinily desítky obcí v Česku! A tak když nikdo ze zastupitelů tuto možnost nenavrhl, zkusil jsem to na jednání zastupitelstva já. Jenže žádný ze stávajících zastupitelů si můj návrh neosvojil, tudíž se o něm ani nehlasovalo, a výsledkem je, že členové OVK nedostanou ani korunu navíc. Jen pro informaci, kdyby cca 500 členů OVK dostalo dorovnáno 1000 Kč, bylo by to  500 000 Kč, tedy asi půlroční plat pro jednoho uvolněného papaláše z radnice, který popíjí kafe a sedí ve své kanceláři se založenýma rukama. Přestože mají představitelé obvodu Ostrava-Jih peněz doslova na rozdávání, dávají je jen sami sobě!

"Svatá trojice" jižanské radnice - Starosta Bednář, radní Rykala a tajemník úřadu Mentlík

Šetříme, nevíme na co
O tom, že vedení obvodu nic nedělá, svědčí stav chodníků a cest v obvodu Ostrava-Jih. V březnovém čísle radničního zpravodaje jsme se dočetli, že v roce 2017 úřad městského obvodu Ostrava-Jih vydal na opravu cest a chodníků „závratných” 12,5 miliónů Kč. Část města s cca 107 tisíci obyvateli v loňském roce hospodařila s částkou 831 miliónů Kč a přebytkem cca 230 miliónů Kč. Výdaje na opravu cest a chodníků jsou tedy NAPROSTO NEDOSTATEČNÉ, či spíše směšné. Jen pro srovnání, městský obvod Ostrava-Svinov, který má 4300 obyvatel a roční rozpočet necelých 76 miliónů Kč, investoval v roce 2017 do opravy cest a chodníků ve svém obvodě přes 18 miliónů Kč. Kdybychom výdaje přepočetli na jednoho obyvatele, byl by městský obvod Ostrava-Jih téměř jistě na posledním místě.

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE POLITIKA