ZDRAVÍ A SPORT

Workoutové hřiště i v Komenského sadech

Posilování venku na tzv. workout hřištích je fenoménem posledních pár let. Po vybudování hřiště v Zábřehu, Porubě, Vyškovicích, v Bělském lese nebo Radvanicích se na své mohou těšit také obyvatelé Moravské Ostravy a Přívozu.

Při procházce zadní části parku Komenského sady si můžete všimnout staveniště. Již brzy tam vyroste nové workout hřiště. „Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz současné době realizuje akci "Workoutové hřiště v Komenského sadech". Stavbu provádí zhotovitel RED BERRY," říká tisková mluvčí Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz Jana Pondělíčková.

Na ploše o rozměrech 9,7 x 8,5 m opatřené pryžovým povrchem vybuduje firma ocelovou sestavu žebříků, hrazd a vzpěr sloužící k pohybové činnosti dospělých. Součástí hřiště bude stojan na kola, lavička, odpadkový koš a pítka s čerstvou pitnou vodou. Celkové předpokládané náklady uvedené výstavby budou 609 tisíc Kč vč. DPH.

V současné době probíhá výstavba první části stavby. „Jsou osazeny obruby a provedena betonáž základové desky, na kterou bude po technologické přestávce položen pružný pryžový povrch a ukotvena vlastní ocelová sestava. Předpokládané dokončení a předání do užívání je datováno na 15. června 2018,“ dodává tisková mluvčí.

A sportovcům vyšli vstříc také u Základní školy Ostrava, Nádražní 117. Právě tam nyní Městský obvod dokončil výstavbu workout hřiště.

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE ZDRAVÍ A SPORT