Z OSTRAVY

„Další zhoršení je nemyslitelné!“

Obyvatelé ostravských městských částí Fifejdy a Mariánské Hory si dlouhodobě stěžují na zápach, který se line z ropných lagun. Nyní ale hrozí, že by mohl přibýt další zdroj nepříjemného pachu a znečištění. Nedaleko někdejší koksovny Šverma by mohla vniknout spalovna nebezpečných odpadů.

32letá Nikola bydlí na Korunní ulici v Mariánských Horách. Od počátku roku, kdy nastoupila na mateřskou dovolenou, si zápachu z lagun všímá víc než kdy dřív. „Chodím každý den ven s kočárkem, na jaře byly ale dny, kdy byl smrad tak silný, že jsme s malým radši zůstali doma a naopak i zabednili okna, abychom ho neměli doma,“ popisuje čerstvá maminka. Představa, že by kromě lagun měla zhoršit prostředí spalovna odpadů, ji děsí. „Další zhoršení je nemyslitelné! Věříme, že po vytěžení lagun se tady situace zlepší a ne, že je zastoupí spalovna. A to ještě nevím, co to bude vypouštět do vzduchu.“

Zatímco kaly by z Ostravy měly být vyvezeny do konce letošního roku, hned ve vedlejším areálu koksovny Šverma by mělo vyrůst zařízení pro termickou likvidaci nebezpečných odpadů. Spalovat by zde měly například autobaterie, zdravotnický materiál, chemikálie a podobný rizikový materiál. „Záměr na rozšíření provozu o novou kapacitu termického zpracování (stávající provoz kapacitně a technologicky nedostačující s ohledem na produkci odpadu v regionu) vyplývá z rostoucí poptávky komerčních i veřejných subjektů regionu po zajištění spolehlivého odstranění odpadu termickou destrukcí a z rostoucí produkce odpadů, pro které je odstranění spálením optimálním nebo jediným možným řešením,“ píše se v oznámení společnosti Suez, která podala oznámení o svém záměru vybudovat zařízení k odstraňování nebo využívání nebezpečných odpadů spalováním, fyzikálně-chemickou úpravou nebo skládkováním. MŽP v současné chvíli rozeslalo oznámení o záměru „CENNZO Ostrava" všem zúčastněným subjektům.

Ropné laguny jsou svou polohou a zejména zatížením pro životní prostředí hlubokou vráskou na tváři Ostravy. Foto zdroj: aktualne

Mezi nimi je kromě České inspekce životního prostředí a krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje i Krajský úřad a Magistrát města Ostravy. „V pátek 25. května jsme obdrželi od Ministerstva životního prostředí oznámení o zahájení zjišťovacího řízení podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí k záměru,“ potvrdila přijetí mluvčí Ostravy Andrea Vojkovská. „V současné době zkoumáme předloženou dokumentaci a v zákonné lhůtě, která je 30 denní odešleme vyjádření dotčených orgánů státní správy a také vyjádření samosprávy příslušnému správnímu úřadu, kterým je MŽP.  To vydá stanovisko k posouzení vlivu na životní prostředí.“

Krajský úřad k tomuto záměru dosud stanovisko nevydal, učiní tak do 21. června. Je nutné zdůraznit, že emisní limity a podmínky provozu bude krajský úřad požadovat na úrovni BAT – tedy s využitím nejlepších možných technologií, což např. pro spalovny znamená jedny z nejpřísnějších podmínek ze všech průmyslových a energetických stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší,“ dodává mluvčí kraje Nikola Birklenová.

Spalovnu nebezepčnéhho odpadu Ostrava bude v budoucnu potřebovat. Foto zdroj: Siegel

Podle společnosti Suez se lidé v Ostravě bojí zbytečně, navíc je prý termické zpracování odpadu hudbou budoucnosti. „Záměr je umístěn do prostředí průmyslové výroby bez přímých vazeb na obytné zóny nebo přirozené prvky krajiny a přírody. Soustředění technologie stávajícího zařízení na odstraňování odpadů a Logistického centra v místě je oboustranně přínosné. Technologie termického zpracování odpadů představuje spolehlivé a bezpečné řešení pro odstranění dále nevyužitelného nebezpečného odpadu s pozitivním energetickým využitím za podpory skladového a logistického zázemí.“ Tepelná energie získávaná z provozu technologie bude dále využívána k výrobě elektrické energie pro areál a rovněž k výrobě tepla, které se bude dodávat do průmyslových areálů v okolí.

Produkce nebezpečných odpadů se v Moravskoslezském kraji pohybuje okolo 200 tis. tun za rok, kapacita chystaného zařízení je navržena na 20 tis. tun/rok. Předpokládá se, že s výstavbou se začne v roce 2020 a zařízení se uvede do provozu o rok později. Podle mluvčí kraje tedy kapacitně nebude zařízení nikterak naddimenzované. „Mohu ještě doplnit, že záměr je v souladu s Plánem odpadového hospodářství kraje, kdy je jedním z cílů pro nebezpečné odpady minimalizovat negativní účinky na lidské zdraví a životní prostředí. Spalovna nebezpečných odpadů představuje sofistikovanější technologii než je skládka zejména ve vztahu k nemocničním odpadům, sanačním odpadům a jiným.“

Obyvatelé Ostravy včetně paní Nikoly doufají, že se tím nezhorší kvalita jejich bydlení. „Jsme tady spokojeni, tedy až na ten občasný smrad. Pokud by vyšlo najevo, že to tady bude cítit, myslím, že by mělo město nebo kraj nabídnout té firmě lepší místo pro výstavbu takového zařízení. Někde dál od lidí.“

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE Z OSTRAVY