ZDRAVÍ A SPORT

Ordinace u Bělského lesa

ZBLÍZKA I NA DÁLKU Až 80 % všech informací vnímáme zrakem. Jedná se tak beze sporu o nejdůležitější lidský smysl. Zrak nám pomáhá vnímat kontrast, proto dovoluje vidění kontur předmětů, jejich vzdálenost, barvu a významně se podílí na orientaci v prostoru. Moderní medicína dnes výrazně pomáhá lidem s vrozenými očními vadami a v některých případech vrací alespoň částečně zrak těm, kteří o něj přišli.

Dokonalý stroj jménem oko

Orgánem zraku je oko, které je složeno z oční koule a přídatných orgánů. Každý z nich má stejně důležitou roli a jejich propojením dochází k vnímání obrazu. Stačí sebemenší poškození kterékoli části a může to vést ke zhoršení nebo dokonce ztrátě vidění.

Na povrchu oční koule je rohovka – průhledná, elastická a nejvíce zakřivená část oka. Průhlednost rohovky a její optické vlastnosti umožňují světlu dosáhnout sítnice a vyvolat zrakový vjem. Základním úkolem rohovky je prostup a lom světla. Rohovka obsahuje velké množství nervových zakončení, a proto je tak citlivá na dotyk nebo podráždění. Barvu našich očí určuje duhovka. Duhovka spolu s čočkou odděluje přední a zadní komoru oční. Lidé mají nejčastěji zelené, modré nebo hnědé oči, avšak jak můžeme vysledovat ze svého okolí, existuje celá paleta dalších barev očí. Uprostřed duhovky se pak nachází i černý bod uprostřed oka – centrální otvor zvaný zornice. Vlastní světločivná vrstva oka, sítnice, obsahuje fotoreceptory, vysoce specializované světločivé buňky, tyčinky a čípky. Člověk má v každém oku přes 100 miliónů světločivých buněk. Čočka spolu s rohovkou láme světlo, aby mohlo být zaměřeno na sítnici. V průběhu života čočka postupně roste pokládáním nových vrstev buněk přes ty staré. Čočky tak postupně tuhnou a ztrácí schopnost zaostřit. To je důvod, proč máte pocit, že se vám po čtyřicítce zkrátily ruce. Největší část lidského oka vyplňuje sklivec. Je to průhledná a rosolovitá hmota, která zachovává oku jeho tvar. Aby byla práce oka kompletní, musí se informace přenést do mozku. K tomu slouží zrakový nerv. Je to párový senzorický mozkový nerv, který vede jednotlivé impulsy ze sítnice do mozku.

Anatomy of the eye

VÍTE ŽE? Týmu amerických vědců se podařilo vrátit zrak křečkům, kterým předtím poranili oční nerv. Na poraněné místo jim vstříkli roztok bílkovin, který v iontovém prostředí vytváří zcela samovolně pojivo, a to podporuje růst nervových výběžků axonu. Hojení bylo vidět již po jednom dni a časem se pak zrak křečkům vrátil. Naděje by tak mohla svitnout těm, kteří by byli bezprostředně po úrazu očí.

Není oko jako oko

Jak už jsme si říkali, oči nám umožňují rozeznávat předměty, jejich vzdálenost nebo prostorové uspořádání. Lidské oko také dovoluje vidět barvy, a to pomocí čípků. V normálním lidském oku existují tři druhy čípků, které se liší barevnými pigmenty a citlivostí k vlnovým délkám, určujícím jednotlivé barvy. Čípky lidí vnímají červenou, zelenou a modrou barvu. Normální lidské vidění je tedy takzvaně trichromatické.

Dynamic Color series. Background composition of streams of paint to complement your layouts on the subject of forces of nature, art, design and creativity

VĚDĚLI JSTE? Všichni živočichové nevnímají barvy stejně jako člověk. Podobně jako my, vidí například opice. Většina savců má pouze dva čípky, tudíž vidí jako barvoslepí lidé. Známým barvoslepcem je pes, který vidí dobře červenou a žlutou barvu. Například kůň nemá čípky citlivé na zelenou barvu, ryby mají zvýšenou citlivost na modrou barvu a motýli vidí i ultrafialové světlo.

Další zajímavou funkcí oka je jeho adaptace na tmu. Při setmění dojde k rozšíření zornice, aby se do oka dostalo co nejvíc světla. Citlivost oka na světlo se tak zvyšuje. Protože jsou však čípky méně citlivé, ve tmě přestáváme vidět barvy. Naopak šelmy, žraloci nebo třeba i krávy a koně mají za sítnicí vrstvu buněk schopných odrážet světlo. Díky těmto buňkám vypadají zvířata, že jim svítí oči. To jim však umožňuje především lepší vidění za šera.

Oko za oko, čočka za čočku

Bohužel ne každý má to štěstí vidět jako ostříž. Dřív nebo později tak musíme navštívit očního lékaře a vyslechnout si nelichotivou diagnózu: máte oční vadu. Podle lékařů je zrakovou vadou označován stav, kdy zrakové ústrojí neplní svoji funkci, nebo ji plní omezeně. Zrakové vady mohu být buď vrozené, nebo získané. U zraku dochází především k poruchám ostrosti, poruchám vnímání barev a celkovému oslabení zraku. Nejčastějšími vadami jsou krátkozrakost, dalekozrakost a astigmatismus.

Krátkozrakým se paprsky světla usměrněné čočkou sbíhají už před sítnicí a na sítnici tedy nevzniká ostrý obraz. Hlavním projevem je špatná viditelnost na vzdálené předměty. Tato vada postihuje 30-40% obyvatelstva a v dnešní době je již považována za civilizační chorobu.

Dalekozrakost je vada lomivosti oka, které netvoří ostrý obraz na sítnici, ale za ní, v prostoru za okem. Jedná se o vadu do dálky, která se podle věku projevuje zhoršeným viděním, jak do dálky, tak do blízka. Její výskyt je velmi častý, postihuje až 50% populace. Nejčastěji se projevuje buď v předškolním věku, nebo po 40. roce života.

Oko člověka s astigmatismem neboli cylindrickou oční vadou má rohovku, která má různé zakřivení. Kvůli tomuto různému zakřivení pak ve vodorovném směru působí na oku jiná dioptrie, než ve svislém. Je vždy spojen buď s krátkozrakostí, nebo dalekozrakostí. Vadu lze korigovat brýlemi se správným zábrusem čočky do rámečku obrouček nebo kontaktními čočkami.

Pokud i vy nedáte bez brýlí ani ránu, nezoufejte. Nemusí to být napořád! „Dnešní moderní lasery umožňují šetrně a rychle odstranit oční vady jako krátkozrakost nebo dalekozrakost, včetně možných kombinací s astigmatismem. Pomocí mikročočky je pak možné odstranit i tzv. vetchozrakost, tedy potřebu brýlí na čtení, která se často objevuje ve věku nad 40 let“, říká MUDr. Pavel Stodůlka, Ph.D mezinárodně známý inovátor oční chirurgie a zakladatel oční klinika Geminy.

Pokud lékař posoudí, že je vada operovatelná, jste už jen krok před novými obzory. Před samotnou operací vás čeká několik nebolestivých vyšetření a podle MUDr. Stodůlky budete mít stejný pocit i při samotné operaci po aplikaci znecitlivujících kapek. „V průběhu operace budete pohodlně ležet na zádech na lůžku, které Vás zaveze pod laser. Blikající zelené světélko Vám bude ukazovat, kterým směrem se dívat. Vše je u nás zařízeno tak, aby se minimalizoval stres při operaci i po ní. Nejdůležitější je osoba chirurga, který Vás uklidní a bude Vám při operaci vysvětlovat, co se právě děje.“ Po operaci Vás v klinice Gemini vybaví léky a v doprovodu vás pošlou domů. Zní to jako sen, ale jakmile se doma vzbudíte, okamžitě uvidíte tak jako nikdy předtím. Oči je však potřebují zahojit, a proto je dobré si naplánovat alespoň týden až deset dní klidu.

„Nikdy není pozdě odložit brýle nebo zahodit čočky. Přijďte k nám na konzultaci zdarma“, zve majitel kliniky, která mimo jiné operuje také šedý zákal, choroby sítnice a sklivce, nebo provádí plastické a estetické úpravy obličeje. Jedna z jejich klinik je i v našem obvodu.

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE ZDRAVÍ A SPORT