Z OSTRAVY

„Klenot" ostravského centra: Ostravica Textilie

Představte si situaci - přijedete do Ostravy jako turista, na svinovských mostech nastoupíte na tramvaj směrem do centra a první věc, kterou v centru uvidíte, je rozpadající se módní dům Ostravica Textilia. Kdysi se však tato hrůznost pyšnila titulem perla Ostravy.

Spousta lidí se ptá, jak situace s domem mohla dojít tak daleko. Historie Ostravici Textilie spadá až do roku 1911, kdy byl komplex postaven jako Obchodní a nájemní dům. V letech 1928-1929 ho majitelé přestavěli na Módní dům Ostravica Textilia. Jednalo se nejen o perlu Ostravy, ale také o perlu celé republiky. Beton, sklo, stupňovitý systém galerií, legendární schodiště a nepopsatelná atmosféra - i to byl módní dům Ostravica Textilia. Lidem sloužila dobře, až do roku 2000, kdy budovy koupil Kamil Kolek, který nařídil rekonstrukci. Ta však byla nepovolená a část stropních konstrukcí spolu se střechou šla k zemi.

Když kolem budov procházíte dnes, je vám smutno. Pokud náhodou procházíte pod nimi, modlíte se, ať vám nespadnou na hlavu. Je opravdu zázrak, že komplex budov ještě stojí. Jeden ze čtyř domů dokonce zajišťují sítě a podpírají jej dřevěné koridory, aby opravdu nedošlo k nějaké nehodě. Kolikrát už se mluvilo o opravě a novém využití budov a kolikrát už z toho sešlo? Podle mnohých Ostravanů už čas na opravy skončil.

Soudní spory se táhnou už tak dlouho, že se komplex dostane do takového stavu, kdy už nikdo nezaplatí jeho opravu, proto bude pro město lepší, když dojde k demolici budov a na jejich místě se vystaví budovy nové - s byty a prostory určeným k potřebám Ostravy a podobně. Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz stav budov zajímá, bohužel je ale vlastníkem budovy soukromý majitel a obvod neovlivní to, co a kdy zde bude chtít realizovat. „Stav objektu můžeme posuzovat pouze ze strany stavebního úřadu. V loňském roce byly dokončeny nařízené udržovací práce a opravy tak, aby budova neohrožovala své okolí,” říká mluvčí obvodu Jana Pondělíčková a dodává, že vlastník budovy dosud nepožádal o vydání povolení stavebního úřadu za účelem obnovy či rekonstrukce předmětných budov.

Další obchodní centrum už z Ostravici Textilie už být nemůže, nejspíš by se kvůli obchodnímu centru Forum Nová Karolina neuživilo a udělat z ní kanceláře či komunitní nebo kulturní centra je nerentabilní.

Podle České televize má ale už v roce 2020 sloužit Ostravica lidem - jako multifunkční centrum. Jak dostojí vlastníci tomuto slibu?

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE Z OSTRAVY