Z OSTRAVY

Dolní Vítkovice a MSK zachrání objekt Koksovny

V Dolních Vítkovicích se díky podpoře z rozpočtu Moravskoslezského kraje začne už od října pracovat na záchraně významného objektu Koksovny. Stavba s rozpočtem více než 13 000 000 korun bude hotová v polovině roku 2019. Následně rozšíří stávající prohlídkové trasy této národní kulturní památky.

Objekt Koksovny je významnou architektonickou součástí jedinečného industriálního areálu. Po své revitalizaci doplní celkový obraz výrobního toku materiálu uhlí – koks – železo. Povede tudy zcela nová prohlídková trasa. „Na projektu záchrany objektu Koksovny pracujeme již od roku 2016, kdy byla zpracována projektová dokumentace a získáno stavební povolení. Teprve nyní se však podařilo nalézt možnosti financování,“ říká ředitel Dolních Vítkovic Petr Koudela.

Pro záchranu objektu bylo nezbytné zahájit stavební práce co nejdříve. Pokud by totiž nadále zůstal vystaven povětrnostním vlivům, docházelo by k silné degradaci ocelových a betonových konstrukcí. Problémem jsou také tzv. náletové dřeviny, které z něj nyní vyrůstají a rovněž ohrožují jeho statiku a stabilitu. „V našem areálu je pro nás na prvním místě vždy bezpečnost návštěvníků, proto jsme velice rádi, že se tento projekt podaří díky podpoře z rozpočtu Moravskoslezského kraje zrealizovat,“ dodává Koudela.

Zhotovitelskou firmou, jež vzešla z výběrového řízení, a bude tak náročné stavební práce provádět, je firma STAMONT – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ s. r. o. Na dodržení původní architektonické podoby stavby pak bude dohlížet Ing. Šraml, který je podepsán například pod realizací obnovy objektů v areálu bývalého Dolu Hlubina. Samotné stavební práce nijak neomezí běžný provoz a prohlídkové trasy v areálu.

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE Z OSTRAVY