POLITIKA
Foto zdroj: ostrava poruba

PORUBSKÝ OBLOUK: BAZALY PODRUHÉ?

Ostrá přestřelka se odehrála mezi starostkou městského obvodu Ostrava-Poruba, generálním ředitelem společnosti Residomo a zástupci LEČO – Lepší a čistá Ostrava. Ti se totiž na tiskové konferenci k prodeji části kulturní památky Oblouk ptali na pozadí prodeje a předchozí „nečinnost“ vlastníka ve vztahu k objektu jako kulturní památce.

Když město v roce 2013 kupovalo fotbalové Bazaly, bouřlivě se diskutovalo o tom, zda je 115 milionů za starý stadion adekvátní suma. Podobná akce se nyní odehrává v Porubě, kde obvod kupuje část nemovité kulturní památky Oblouk. Není pochyb o tom, že porubský Oblouk paří k dominantám ostravského obvodu. Jak už jsme vás informovali v červnovém Magazínu Lečo (článek zde: https://www.leco-ostrava.cz/clanek/622/nova-budoucnost-pro-porubsky-oblouk), vedení Poruby se rozhodlo část historické památku koupit od současného majitele společnosti Residomo, bohužel ale ve stavu, který vyžaduje značnou finanční injekci.

Už v článku jsme také poukázali na nejasnosti a fabulace uvedené ve zprávě, na jejímž základě byl zastupitelstvem Poruby nákup schválen a zastupiteli města Ostravy následně bylo posvěceno 300 milionové zadlužení na koupi a rekonstrukci objektu. V pondělí 14. října proběhla k tomuto velmi ožehavému tématu v hotelu Mercure tisková konference završená podpisem kupní smlouvy a LEČO u toho nemohlo chybět.

Na tiskovou konferenci „jsme se pozvali“ a jako jediní z přítomných položili k velmi zásadnímu obchodu v rámci diskuze dotazy, které byly směřovány na starostku obvodu Lucii Baránkovou Vilamovou (hnutí ANO), nicméně do odpovědí vstupoval aktivně i generální ředitel prodávající společnosti Residomo Jan Rafaj.opis

Foto zdroj: Ostrava-Poruba

LEČO: Na stránkách obvodu Ostrava-Poruba lze stále v neukončených zakázkách nalézt veřejnou zakázku NOVÁ RADNICE PORUBA za 400 miliónů korun. Můžeme k tomu dostat informace?

Lucie Baránková Vilamová, starostka Poruby: Asi narážíte na cenu. Nevíme, jak tato zakázka vůbec dopadne. Byla zadána minulým vedením. V každém případě, pokud se najde vůle, dá se to finančně zvládnout. Výstavba radnice bude financována jinak.

Komentář: Zakázka za 400 miliónů bez DPH byla zveřejněna 2. 7. 2018 a je řešena jednacím řízením s uveřejněním. V případě, že se přihlásí investor, který novou radnici vybuduje, nebo tu stávající zrekonstruuje, bude mu ji radnice 20 let splácet. Penězi samozřejmě, jinak to nejde. Jestli se někdo přihlásí a kolik se za tuto zakázku externí právní firmě zaplatí, zatím nevíme. Pokud hovoří paní starostka o minulém vedení, v kvalifikační dokumentaci je jako oprávněná osoba zadavatele uvedena vedle bývalého starosty její stranická kolegyně z hnutí ANO místostarostka Zuzana Bajgarová, současná radní obvodu Poruba a náměstkyně primátora města.

LEČO:  V obvodem zpracované dokumentaci, na základě které se o koupi a půjčce rozhodlo, je na straně 3 zvýrazněno, že objekt je ve VELMI ŠPATNÉM TECHNICKÉM STAVU. Dům je od roku 2008 nemovitou kulturní památkou. Proč radnice Poruby nepoužila účinné nástroje, aby devastace této kulturní památky nepokračovala a majitel se o ni staral s řádnou péčí?  Byla nařízena nějaká nápravná opatření? Byly uloženy nějaké sankce?

Odpovědi na tuto otázku se starostka vyhnula. Reagoval generální ředitel Residomo Jan Rafaj s tím, že si nemyslí, že by budova byla ve špatném technickém stavu a že by majitel společnost Residomo něco zanedbal.

Komentář:  Společnost Residomo je finančně velice silná. Vlastní a spravuje obrovský majetek. Funguje v Ostravě. Není vhodnější vlastník kulturní památky k vymáhání jejího řádného spravování. Vedení radnice ho této povinnosti zbavilo a ještě mu za to extrémně dobře zaplatilo.

LEČO: Obchod proběhl ve velkém spěchu. Proč byla bez dalšího vyjednávání akceptována cena prodávajícího, která je o 20 miliónů vyšší než spodní hranice znaleckého posudku zpracovaného radnicí? Přece jen jde o kulturní památku, do jejíž koupě by se nikdo nehrnul?

Lucie Baránková Vilamová, starostka: Financování bude hrazeno ze stávajících nájmů, obvod navíc získal nebytové prostory. Investice do bytového fondu je správnou investicí. S cenou jsme se do cenového rozpětí znalce vešli.

Jan Rafaj, generální ředitel Residomo: To se můžeme bavit, kdo jaký znalecký posudek přinese. Jak můžete vědět, že jsme o ceně nevyjednávali?  Sešli jsme se mnohokrát a tato cena platila jenom do června. Naše společnost byty normálně neprodává, ale my jsme zaměřeni především na bytový fond obvod na památku. Cena je pro obvod velmi výhodná.

Komentář: Před pár lety rozprodával obvod Ostrava-Poruba velkou část bytového fondu a tržil pár set tisíc za jednotku. Peníze jsou nenávratně pryč a dnes kupuje obsazenou jednotku ve špatném technickém stavu za téměř milión a půjčuje si dalších 150 miliónů na opravy, které měl z velké části povinnost zajistit prodávající. Jak vypadají nebytové prostory a jaká je jejich obsazenost, o tom není třeba hovořit.

LEČO: Hlavním argumentem, bohužel nepravdivým, je, že koupí části nemovitosti dojde ke scelení majetku. Dům č. p. 500 je ve vlastnictví bytového družstva Věž-oblouk. Jak bude probíhat rekonstrukce této části Oblouku? Jste s družstevníky dohodnuti, nebo na ně stavební úřad radnice vyvine nátlak, který dosud neuměl, nebo nechtěl vyvinout na dosavadního majitele společnosti Residomo?

Lucie Baránková Vilamová, starostka: S družstevníky jednáme. Na radnici přemýšlíme
o nějaké pobídce, třeba bezúročné půjčce. Ale je reálné, že Oblouk nebude opraven celý. I to se může stát.

Pro další otázky jsme nedostali prostor. Mluvčí řídící diskuzi nám odebral hlas s tím, že musí dát prostor i ostatním. Nikdo se na nic nezeptal. Pro úplnost je potřeba dodat, že společnost Residomo za tento excelentní „kšeft“ slíbila investovat část utržených peněz do svého majetku v Porubě. Hezké gesto. O dalším vývoji a plnění slibů vás budeme na našich stránkách a v magazínu LEČO informovat.

Foto zdroj: Ostrava-Poruba
DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE POLITIKA