Z OSTRAVY

Jde to i bez odpadu!

Ukázat lidem, jak se dá pohodlně žít a přitom neprodukovat tuny odpadu, chce nový projekt Moravskoslezského inovačního centra v Ostravě. „Chceme začít vytvářet databázi dobrých příkladů třeba v nakládání s odpady, se kterými budeme seznamovat veřejnost doma i v Evropě, aby se lidé postupně začali přiklánět k bezodpadovému životnímu stylu. Vzorem je belgický Mechelen, kde se spotřebuje skoro vše, co by jinde bylo zátěží pro životní prostředí,“ vysvětluje Aneta Machová z MSIC.

Centrum se stalo součástí evropského projektu zapojení občanů do tzv. cirkulární ekonomiky CECI (Citizen involment in circular economy implementation), jejíž cílem je zvyšovat kvalitu životního prostředí a lidského života pomocí zvyšování efektivity produkce. Praktické ukázky nového využití odpadu a nejrůznějších recyklovatelných materiálů a zdrojů jsou podle Machové prvním krokem k chytrému fungování měst a regionů. „Následně nás čeká veřejná osvěta, která bude náročná, ale doufáme, že ve spojení s kolegy ze zahraničí i našimi odborníky a institucemi, jako je Institut cirkulární ekonomiky (INCIEN) dokážeme v lidech vyvolat snahu pomoci přírodě i sobě,“ míní Machová.

Základní princip oběhového hospodářství je velmi jednoduchý: vytvořit systémy, které umožňují udržet hodnotu produktu co nejdéle v cyklu. Druhým základním pravidlem cirkulární ekonomiky je prevence vzniku odpadů ve všech stupních vývoje produktů i výrobního procesu. Při navrhování podoby cirkulárního produktu tak výrobci například odstraňují všechny prvky, které nemají jinou než estetickou funkci a vznikl by kvůli nim zbytečný odpad.

To, co na první pohled vypadá jednoduše, je ve skutečnosti zásadní změnou podnikatelského modelu. Firmy, které jsou ukázkou cirkulární ekonomiky, už Moravskoslezský kraj má.

NAFIGATE Cosmetics ostravského podnikatele Ondřeje Mynáře spolupracuje s českými vědci na vývoji kosmetiky z druhotných přírodních zdrojů: „Náš nejprodávanější cirkulární produkt, sprchové peelingové mléko, obsahuje speciálně vyvinutý přírodní polymer z jedlých olejů, který čistí pleť a ve vodě se beze zbytku rozloží.“

Společnost ESAP Consult se věnuje zcela jinému typu cirkulárního podnikání. Ve spolupráci s Vysokou školou báňskou - Technickou univerzitou Ostrava vyvíjí zařízení pro bezezbytkové energetické využití čistírenských kalů a běžně nerecyklovatelných plastů. Výsledkem práce těchto inovátorů by mělo být vybudování zařízení s napojením například na vhodnou teplárnu.

CYLINDERS HOLDING je skupinou, která pro změnu sází na vodík. „Vodíkové technologie máme připraveny. Jsme už dnes dodavateli čtyř z pěti velkých technologických světových hráčů - jak z oblasti energetiky, tak mobility a skladování. Máme vyřešeno skladování pro tlaky 350, 500 a 1000 barů a naší vlajkovou lodí je hydrogen transport, čili přeprava v mobilních zásobnících. Jsme rádi, že náš domovský Moravskoslezský kraj se chová osvíceně,“ řekl předseda dozorčí rady  Cylinders Holding Jan Světlík. 

„Zajímavým faktem také je, že hlavní marketingová manažerka projektu CECI Kateřina Medková, která je oficiálně součástí finské strany, je z Ostravy. Ona i další odborníci s námi budou spolupracovat napříč ČR a Evropou, aby se nám během tří let podařilo nastartovat chytré cirkulární chování firem i občanů. Lidé se o projektu budou dozvídat především z webových stránek inovačního centra a sociálních sítí,“ doplnila za MSIC Machová.

Do projektu CECI je kromě ČR zapojeno dalších pět zemí - Finsko, Francie, Belgie, Španělsko a Bulharsko.

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE Z OSTRAVY