Z OSTRAVY

ZELEŇ ZA LUNOU- MĚLO TO BÝT LEPŠÍ

Více než deset let se připravovala revitalizace prostoru za Lunou. Výsledek je k vidění již dnes. Za plotem. Na plnohodnotné užívání si budou muset občané počkat do září, kdy je naplánována kolaudace. Nejenom několikaměsíční skluz v realizaci, ale i finální podoba budí rozpaky.

Kolem stavby jsme se prošli a s místními občany, kteří stejně jako my okukovali její finální vzhled zpoza plotu, udělali malou anketu. Výsledek se dá shrnout do vyjádření, které charakterizuje práci vedení radnice Ostravy-Jih a je její smutnou vizitkou. Nelíbí se nám to, ale alespoň konečně něco udělali. To je hodně málo na vynaložených 16 miliónů korun. Námi zaznamenaná vyjádření mohou být samozřejmě částečně ovlivněna emocemi způsobenými nekonečně natahovanou stavbou. Na druhou stranu s lidmi jsme si povídali brzy odpoledne a mezi dotazovanými nebyl žádný místní automobilista.

 

Hodnocení samotné realizace si necháme na dobu, kdy se vzniklý park otevře. Již nyní jsou přes plot viditelné vady a nedodělky. Věříme, že budou brzy odstraněny. Především nás ale bude zajímat kvalita 78 ks nových stromů, které jsou náhradou za pokácené a kvalita další vysazované zeleně. Ale tomu se budeme věnovat samostatně.

 

Přestože se o regeneraci tohoto území hovoří více než deset let, tak až díky iniciativě místostarosty Dohnala (ODS) a narychlo vytvořenému slepenci s názvem REGENERACE SÍDLIŠTĚ ZÁBŘEH, do kterého se akce přilepila, se podařilo dostat tuto rekonstrukci do dotačního programu a získat část vynaložených prostředků pro obvod zpět.

Studie REGENERACE SÍDLIŠTĚ ZÁBŘEH, která vznikla narychlo v průběhu minulého roku a kterou ve značně neotesané podobě z důvodu možnosti získání dotace pro akci ZELEŇ ZA LUNOU schvalovalo mimořádně svolané zastupitelstvo, obsahuje sedm etap. Ty z určitého úhlu pohledu vytváří koncepční celek. Důležité tak je, že vedle získané dotace se vedení obvodu konečně rozhoupalo a projevilo snahu řešit území v jeho širších souvislostech.

Doposud je totiž smutným faktem, že naše radnice, která je poslední dvě volební období vedena hnutím ANO, koncepční rozvoj obvodu Ostrava-Jih  neřeší. Neumí řešit. Její potenciál končí u prezentací akcí a akciček spojených s participativním rozpočtem. Přitom kvalitně zpracovaná studie, ne na poslední chvíli horkou jehlou za účelem získání dotace vytvořená slátanina, by řešila území komplexně ve všech souvislostech. I s ohledem na tak problematické parkování, které konkrétně v této etapě nazvané ZELEŇ ZA LUNOU není řešeno vůbec.

 

Zastupitelé Mob Ostrava-Jih za hnutí LEČO-LEPŠÍ A ČISTÁ OSTRAVA

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE Z OSTRAVY