Z OSTRAVY

VĚTŠINOVÉ VLASTNICTVÍ VODY V RUKOU OSTRAVY? KULOVÝ!!!

Ostrava mohla po 21 letech rozhodnou a jít cestou vlastní správy své vodovodní a kanalizační sítě. Ve vší tichosti a neobvykle zrychleném režimu zastupitelé města většinově rozhodli o tom, že od roku 2025, kdy končí dosavadní smlouva, bude Ostrava na základě výjimky pokračovat ve spolupráci se společností OVaK a.s.. Předkladatelem a obhájcem tohoto řešení byl primátor města Ostravy a předseda představenstva této zahraničním kapitálem ovládané společnosti v jedné osobě, Tomáš Macura (hnutí ANO).

Za tři roky končí 24letá smlouva o nájmu vodohospodářského majetku a o provozování vodárenských a kanalizačních služeb mezi městem Ostrava a společností OVaK a.s.. Městu se nabízelo několik variant jak do budoucna v této pro Ostravany strategické věci, jakou je správa a určování cen vodného a stočného, postupovat. Podle nás je problematika natolik důležitá, že by si zasloužila veřejné projednávání a samostatné pracovní jednání zastupitelů, na kterém by byly všechny skutečnosti a jednotlivé varianty řešení představeny. Takovýto návrh předložil k hlasování hned na začátku středečního jednání opoziční zastupitel Václav Kubín. Hlasy většiny zastupitelů byl zamítnut. A představení s předem daným koncem mohlo začít.

Hodně špatné představení

Obsáhlý materiál, jehož součástí byla městem objednaná studie, nedostali zastupitelé s ohledem na rozsah a důležitost materiálu v potřebném předstihu. A to se rozhodovalo o řešení, které by mělo fungovat od 1.1.2025.

Občané se k materiálu mohli dostat teprve čtyři dny před rozhodnutím.

Komise životního prostředí, která je poradním orgánem rady byla svolána v termínu, kdy již bylo radou rozhodnuto.

Prezentace analýzy, na základě které se rozhodovalo, byla primátorem přerušována a zástupce společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s., byl primátorem Tomášem Macurou nakonec neurvale umlčen.

Na dotaz, kdo vybíral kritéria a systém bodování, na základě kterého společnost Vodohospodářský rozvoj a výstavba doporučila vedení města vítěznou variantu, nikdo neodpověděl.

Jakou váhu vedení města tomuto rozhodování přikládalo, ukazuje to, že si na čas, kdy se ještě dal předpokládat průběh diskuze, naplánovalo slavnostní předávání cen města Ostravy. Jednání tak bylo nevhodně přerušeno.

Čerpání dotací ze Státního fondu životního prostředí, které OVaK nemůže čerpat díky tomu, že je většinově vlastněn nadnárodní společností, primátor Tomáš Macura (hnutí ANO) nepochopitelně zlehčoval. Přitom příklad, kdy městem a obcemi většinově(69%) vlastněný VaK Přerov dokázal získat z tohoto fondu v posledních letech na dotacích téměř miliardu korun, na zastupitelstvu padl. Jenom díky tomu, že je OVaK vlastněn většinově SUEZEM, potažmo VEOLII nemohl z tohoto fondu čerpat nic. Argument primátora, že Ostrava přece čerpá z fondu pro důlní škody, nevylučuje čerpání z fondu životního prostředí.

Důležitá otázka možnosti čerpání dotací z EU, potažmo SFŽP v budoucnosti, nebyla řádně vysvětlena. Argument, že se dotace snižují je zavádějící. Voda bude dotována vždy. Taky informace, že se možná podmínky přidělování dotací uvolní, je informací typu – možná…

Pěknou zdravici pak poslal primátor Tomáš Macura do městem ovládaných městských společností, když jedním z jeho argumentů, proč by se město nemělo pokusit získat v OVaKu většinový podíl bylo, „že ví, jak městské společnosti fungují“. Při té příležitosti zalistujme v poslední výroční zprávě společnosti OVaK, kde se dočteme, že společnost do které na opravy infrastruktury dává město stovky milionů, realizovala 38 výběrových řízení a z toho (celých) 50% elektronicky! No sláva! Pomalými krůčky transparentnosti vpřed.

Pro neznalého pozorovatele by pak musela být role primátora Tomáše Macury při projednávání tohoto bodu těžko pochopitelná. Vystupovat jako primátor města a zároveň předseda představenstva společnosti a prosazovat model, ve kterém takto funguji je přinejmenším nevhodné.

Primátor Tomáš Macura (hnutí ANO) utnul požadavek na veřejné projednání této věci za účasti odborníků a veřejnosti argumentem, že žijeme v zastupitelské demokracii a on zastupuje většinu občanů Ostravy. Otázkou je, jak zrovna tohle vidí voliči Andreje Babiše, díky němuž primátor Tomáš Macura v čele města stojí.

 Hlasování o návrhu materiál stáhnout a projednat na veřejném projednávání s občany a nezávislými odborníky a materiál projednat na pracovním jednání zastupitelstva, kdy programem bude pouze tento bod. Žlutí a červení tento návrh nepodpořili.

 Hlasování o návrhu materiál stáhnout a projednat na veřejném projednávání s občany a nezávislými odborníky a materiál projednat na pracovním jednání zastupitelstva, kdy programem bude pouze tento bod. Žlutí a červení tento návrh nepodpořili.

 

Hlasování Pirátů, především o návrhu veřejného projednávání za účasti nezávislých odborníků a veřejnosti a svolání pracovního jednání zastupitelstva pouze k tomuto bodu je na samostatný článek.

Náš pohled

V zastupitelských lavicích města zatím nejsme a do diskuze a hlasování jsme zasahovat nemohli. Věříme, že po komunálních volbách v příštím roce se věci změní. Přidáváme zatím pohled našich zastupitelů z obvodů.

Takovéto strategické rozhodnutí si zasluhuje důkladnou přípravu. Podpořili bychom veřejné projednávání a pracovní jednání zastupitelstva s přizváním nezávislých odborníků. Voda bude dotována vždy. Zajistit pro ty, kdo mají rozhodovat za účasti zástupců ministerstva životního prostředí, zemědělství a financí pracovní seminář na téma dotace a možnosti jejich čerpání. Rozhodnout na základě získání maximálního množství objektivních informací. Nevyloučit předem žádnou z alternativ a rozhodnou se svým nejlepším vědomím a svědomím. I s výhledem do budoucna.

I přes středeční většinové rozhodnutí zastupitelstva ještě není hotovo. Věci se hodláme nadále intenzivně věnovat.

 

Dalibor Mouka, redakce

Zdroj informací : ZZMO, Hlídač státu, OVaK a.s., VaK Přerov a.s., VaK Kroměříž a.s., MŽP,ESIF, Pravda o vodě

Zdroj foto: google, ZZMO

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE Z OSTRAVY