Z OSTRAVY
Zdroj: ČTK  Autor: Drahoslav Ramík

SPRÁVA VODY V OSTRAVĚ - ZAŠANTROČENÝ A UPRAVENÝ DOPIS ZASTUPITELŮM

Podivnosti kolem správy vody v Ostravě nekončí. Naopak. Na středečním jednání zastupitelů města předvedl primátor města Tomáš Macura (hnutí ANO) a s ním i velká část zastupitelů etudu, která by se neztratila v momentálně populárním seriálu o devadesátých letech.

V reakci na většinové rozhodnutí zastupitelů o využití výjimky a prodloužení koncesní smlouvy o 10 let se společností OVaK a.s., napsal své vyjádření a adresoval je zastupitelům města generální ředitel společnosti SmVaK a.s.

Zastupitelé města většinově rozhodli o výjimce za okolností, které jsme již popsali 10.11.2021. Generální ředitel SmVaK napsal všem zastupitelům 19.11.2021. Jeho dopis se dostal k rukám zastupitelů až 19.1.2022. A jak upozornil opoziční zastupitel Josef Babka (KSČM) v pozměněné podobě. Oproti tomu původnímu bylo na tom zastupitelům předloženém odstraněno razítko podatelny a datum doručení.

ŠLENDRIÁN, ÚMYSL?

Na upozornění, že je něco špatně, reagoval primátor okamžitě právním názorem právníka radnice a ubezpečováním, že nebyl porušen zákon ani žádné normy, a že zvolený postup je v pořádku. Byl by, pokud by byl dopis adresován zastupitelstvu. Dopis byl ale adresován - K rukám členů zastupitelstva města.

K úpravám dopisu, přestože jsou evidentní na první pohled, na mikrofon primátor řekl, že si je neuvědomuje a, že věc prověří. Jeden den mu k prověření zřejmě nestačil. O nesrovnalostech byl totiž informován již den před jednáním zastupitelstva.

V samotném dopise, který byl přílohou materiálu, si generální ředitel SmVaK posteskl, že neproběhlo koncesní řízení, jak bývá v obdobných případech obvyklé a nabídl zastupitelům podání všech informací a zodpovězení jakýchkoli dotazů. Ti se na nic zeptat nestačili. Spolu s dopisem dostali i vedením připravenou odpověď a většina z nich na pokyn primátora toto řešení bez problémů odhlasovala.

Tímto arogantním postupem vůči části zastupitelstva a především vůči společnosti SmVaK, od které Ostrava nakupuje ročně 60-65% pitné vody primátor a jím řízení zastupitelé moc parády neudělali a do celé kauzy kolem správy vody vnesli ještě více nejasností.

Opoziční zastupitel Václav Kubín v této souvislosti opětovně navrhl, aby byl materiál řešící budoucí správu vody v Ostravě revokován a aby bylo k této věci svoláno mimořádné jednání zastupitelstva za účasti odborníků a veřejnosti. Neúspěšně. Primátor a předseda představenstva společnosti OVaK a.s. Tomáš Macura v jedné osobě, si s pomocí vedení radnice, v němž sedí Piráti, a i s pomocí opozičního hnutí Ostravak, prosadil svou a návrh na veřejné projednávání tohoto strategického rozhodnutí byl zamítnut.

S postupem primátora Tomáše Macury a zastupitelů, kteří v této strategické věci odmítají veřejné projednávání a řádné obhájení svých argumentů, nesouhlasíme. Jejich jednání je v rozporu s tím, co slibovali voličům před volbami. Při těch příštích, které budou letos na podzim, je na to třeba pamatovat.

 

dm, redakce

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE Z OSTRAVY