Z OSTRAVY

Skauti přivezli do Ostravy Betlémské světlo

Betlémské světlo, které je symbolem přátelství a míru, se 20. prosince rozhořelo ve vestibulu Krajského úřadu Moravskoslezského kraje. Od skautů převzal plamínek náměstek hejtmana MSK Jiří Navrátil. Zájemci si mohou zapálit své svíčky ve vrátnici vstupní haly krajského úřadu až do 6. ledna příštího roku.

Myšlenka poselství předvánočního pokoje a míru vznikla v Rakousku, odkud se rozšířila do celého světa. Poprvé plamínek přicestoval z Betléma do Lince v roce 1986 letadlem a stal se součástí vánoční sbírky rakouského rozhlasu a televize na zrakově postižené děti, nazvanou Světlo ve tmě. Ve Vídni přebírají vzácné světlo každým rokem skautské organizace z více než 25 zemí a rozvážejí ho do celé Evropy.

dsc_5055

Letos se ekumenická bohoslužba při příležitosti převzetí Betlémského světla ve Vídni se uskutečnila v sobotu 10. 12. 2016 v kostele syrské pravoslavné církve Mor Ephrem na náměstí Stefan-Fadinger-Platz. Pro Betlémské světlo se z Brna vydali skauti, kteří jej dopravili do České republiky.

„Snahou každého světla je prozářit tmu…“

Ti ho v sobotu 17. 12. 2016 za spolupráce dalších skautů rozvezli vlaky po naší vlasti. Betlémské světlo se díky nim dostalo odhadem do 500 míst. Odsud si jej převzali zájemci do svých domovů a k dalším zájemcům, kde se stane součástí rodinných oslav vánočních svátků.

Pro Betlémské světlo si do Vídně každoročně jezdí stovky skautů z celé Evropy

Pro Betlémské světlo si do Vídně každoročně jezdí stovky skautů z celé Evropy

Motto letošního ročníku Betlémského světla zní Odvážně vytvářet mír (Mutig und kreativ den Frieden gestalten). Motto je inspirováno Horským kázáním, kde Ježíš učí: „Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni syny Božími. Blaze těm, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebeské.“ (Mt 5, 9–10)

I Vy můžete mít doma Betlémské světlo. Zapálit si svíčku můžete právě v budově krajského úřadu

I Vy můžete mít doma Betlémské světlo. Zapálit si svíčku můžete právě v budově krajského úřadu

Jak uchovat Betlémské světlo? Podívejte se na video! https://youtu.be/F8XpBHSqryc

Zdroj: MSK, Betlemskesvetlo.cz

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE Z OSTRAVY