Z OSTRAVY

Fakultní nemocnice v Ostravě má nové posily

Mladí medici z Ostravské univerzity zůstávají v Ostravě. Po ukončení studií nastoupilo do Fakultní nemocnice Ostrava začátkem léta 45 absolventů lékařských fakult a více než čtvrtina – plných čtrnáct – je z Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Využívají nabitých kontaktů i znalostí prostředí z praxe. A radost má i nemocnice, která stejně jako jiné bojuje s nedostatkem lékařů.

„Fakultní nemocnice Ostrava zaměstnává více než 3 270 lidí, mezi nimiž je zhruba  530 lékařů. Jsme jedním z největších zaměstnavatelů v regionu s obrovským potenciálem jak na poli profesním, tak na poli vědy a výzkumu. Ale i přes všechna pozitiva, která poskytujeme nejen v oblasti osobního i profesního rozvoje, se i my potýkáme – tak jako zbytek republiky i Evropy – s nedostatkem kvalifikovaných a profesně zdatných zaměstnanců. Obecně prostě platí, že zdravotníci jsou vysoce poptávanou profesí. I proto nás příliv nových, mladých lékařů těší,“ konstatuje náměstkyně ředitele pro personalistiku FNO Petra Tomanová s tím, že situace se každoročně mírně mění právě v průběhu června, července a srpna, kdy se na trhu práce objevují čerství absolventi lékařských fakult. 

Tým lékařů největší moravskoslezské nemocnice nově posílilo 45 nováčků. Jedenáct nově přijatých mladých lékařů studovalo na Univerzitě Palackého v Olomouci, sedm na Masarykově univerzitě v Brně a tři absolvovali 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Jeden absolvent je z lékařské fakulty v Hradci Králové a devět přišlo ze slovenských univerzit, konkrétně z Bratislavy, Martina a Košic a čtrnáct z místní Lékařské fakulty. „Naše nemocnice má štěstí v podobě symbiózy s nedávno vzniklou Lékařskou fakultou Ostravské univerzity. Její absolventi jsou pro nás cenní i kvůli tomu, že ve Fakultní nemocnici Ostrava měli praxi, znají zdejší prostředí a naopak vedení klinik si už během studia mohlo udělat představu o jejich schopnostech a přístupu k povinnostem. Výhodou je i to, že máme akreditovány obory a vzdělávací programy nezbytné pro získání atestace, takže se tito mladí lidé nemusejí po nástupu vzdalovat ze své mateřské organizace, aby si rozšířili vzdělání,“ zdůrazňuje Tomanová.

Jak shrnuje tiskový mluvčí FNO Tomáš Oborný mladí lékaři dostali ve FNO příležitost na dvaceti pracovištích. „Po pěti absolventech přijaly klinika hematoonkologie, gynekologicko-porodnická klinika a klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku, čtyři nastoupili na oddělení kardiovaskulární a zájem o ně projevily i oční klinika, klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny a další.” Podle zkušeností z předchozích let mluvčí usuzuje, že většina z přijatých absolventů zakotví v nemocnici na dlouhou dobu. „Více než čtyři desítky přijatých mladých lékařů sice v poměru ke stávajícím více než pěti stovkám jejich erudovaných kolegů vypadají jako velké číslo, ale je třeba si uvědomit, že postupně dochází nejen ke generační obměně. Kromě toho, že řada lékařů odchází do starobního důchodu, musíme počítat i s odchody na mateřskou dovolenou, případně někteří lékaři odjíždějí na dlouhodobé zahraniční stáže nebo o ně díky jejich odborným kvalitám v naší nemocnici projeví zájem jiná pracoviště.“ Mimo Fakultní nemocnici nastoupili čerství absolventi také do ostatních ostravských nemocnic - do Městské nemocnice Ostrava nastoupilo pět lékařů z Ostravské univerzity a domVítkovické nemocnice zamířilo po promočních celkem 12 lékařů-absolventů, z toho polovina jsou studenti místní univerzity.

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE Z OSTRAVY