ROZHOVORY
Ředitel AGEL Střední zdravotnické školy Vladimír Janus.

„Chceme spokojené učitele, šťastné a po vědění toužící žáky!“

Neustálý nedostatek zdravotního personálu se společnost AGEL rozhodla vyřešit po svém. V Ostravě-Koblově otevřela Střední zdravotnickou školu, ve které chce kvalitně vychovávat své budoucí zdravotníky. O jejím vzniku a plánech do budoucna jsme si popovídali při slavnostním otevřením s jejím ředitelem Vladimírem Janusem.

Jak vznikl nápad vychovat si pro Agel vlastní zdravotnické zaměstnance?
Je celospolečensky známo, že v Česku chybí střední zdravotnický personál a AGEL jako největší soukromý poskytovatel zdravotní péče ve střední Evropě, tento nedostatek silně pociťuje. Proto vznikla myšlenka zřídit si vlastní střední zdravotnickou školu a vychovávat si své vlastní zaměstnance.

Jak dlouho trvaly přípravy na otevření nové školy?
Od první myšlenky až k dnešnímu otevření trvaly něco přes rok, možná dva roky. Příprava je komplikovaná, ať už administrativně, protože musíte vyhotovit obrovské množství žádostí na ministerstvo školství, krajský úřad a město, poté přichází na řadu problém najít odpovídající budovu, domluvit se s dotčenou městskou částí na její správě a nakonec nakoupit velké množství vybavení.  

Slavnostního otevření AGEL Střední zdravotnické školy se zúčstnil také hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák, zástupci společnosti AGEL a městského obvodu Slezská Ostrava. Druhý zprava je ředitel školy Vladimír Janus.

Chtěli jste jít od začátku do Slezské Ostravy nebo byla ve hře i jiná lokalita?
My jsme hledali a vyhodnocovali různé možnosti, komunikovali jsme s více městskými obvody, ale budova v Koblově se nám zdála nejpříhodnější. Někdo si možná řekne, že je to mimo centrum, trošku odloučená lokalita, na druhou stranu je tady naprostý klid a budova nám velikostně vyhovovala, takže jsme se nakonec rozhodli právě pro toto místo.

Bylo nutné tady něco přebudovat? Dříve to bylo soukromé gymnázium.
Budova nebyla od roku 2014 používaná, takže už začínala chátrat. Úřad městského obvodu Slezská Ostrava investoval 2,2 miliónů korun, aby ji dal do schopného stavu – měnily se elektrorozvody, počítačové rozvody, fasáda na budově, podlahové krytiny, rekonstruovala se sociální zařízení a dělaly se další stavební úpravy.

Zdravotnická škola je přece jen dost specifická, v čem spočívalo její speciální vybavení?
Ano, je specifická a také proto je vybavení i dosti drahé. Společnost AGEL jako zřizovatel nainvestovala do vybavení v současnosti asi jeden a půl milionu korun. Do tříd jsme pořídili zcela nový nábytek, moderní keramické tabule, počítačová učebna je vybavena špičkovou technikou. V rámci odborné výuky budou mít žáci k dispozici kvalitní moderní nemocniční lůžka či anatomické modely, na kterých si budou prakticky zkoušet základní ošetřovatelské úkony. Celková kapacita školy bude 250 studentů. Žáci mají prozatím k dispozici celkem 6 učeben – tři klasické třídy pro všeobecnou výuku a tři odborné učebny.

Odborná učebna s lůžky na Střední zdravotnické škole. 

Kolik tříd se v prvním roce otevíralo a jak velký je pedagogický sbor?
V současné době jsou otevřeny tři třídy – dvě třídy oboru zdravotnický asistent a v jedné třídě jsou dva obory a to laboratorní asistent a zdravotnické lyceum. Pedagogů máme deset.

Kdo vůbec může vyučovat na střední zdravotnické škole? Jsou to zdravotní sestry, které si mají další pedagogické vzdělání?
Jako na každé střední škole tady máme učitele všeobecných předmětů a odborných předmětů jsou to lidé, kteří musí splňovat požadavky zákona o zdravotnických pracovnících a zároveň to musí být lidé se vzděláním, které umožňuje učit na střední škole.

Jak bude probíhat praxe – jak často a jakou formou?
Praxe standardně probíhá až od třetího ročníku, chceme ale studentům přiblížit prostřední nemocnice už daleko dříve. Budeme proto realizovat různé odborné přednášky a návštěvy jednotlivých oddělení v rámci nemocnic už od prvního ročníku.

Studenti Střední zdravotnické škole na prohlídce chirurgického oddělení Vítkovické nemocnice. 

Všimla jsem si, že je mezi studenty dost mladých mužů. Překvapil Vás zájem o zdravotnické vzdělání mezi chlapci?
Ano, opravdu nás to překvapilo! Není to zas tak velké číslo – z 90 žáků je chlapců asi 12, ale i to je překvapivé. Nejvíce jich je na oboru laboratorní asistent a potom zdravotnický asistent.

Přijímali jste v prvním roce všechny studenty nebo byl zájem tak velký, že jste museli i studenty odmítat?
Zájem nás zaskočil. Na základě přijímacích zkoušek jsme přijali méně studentů, než se hlásilo. Kritériem byly jednotné přijímací zkoušky na střední školy a samozřejmě výsledky vzdělávání na základní škole.

Co vy a nemocnice a vše kolem toho? I mezi zdravotníky se objeví takoví, kteří mají strach z krve či jehel.
Já naštěstí kovářova kobyla nejsem. (smích) Strach nemám a musím říct, že když jsem byl párkrát v nemocnici jako pacient, měl jsem štěstí na skvělý personál, který mi velmi pomáhal, takže nemám ani na nemocnice žádné špatné vzpomínky. (smích)

Studenti, vedení školy, zástupci společnosti AGEL a další při slavnostním otevření školy. 

Dnes jste školu oficiálně otevřeli. Na co se v nejbližší době těšíte? Co školu v tomto školním roce čeká?
Určitě nás čeká stabilizace učitelského sboru a těšíme se na to, jak studenti vezmou přístup společnosti AGEL a naší školy k výuce a na praxi a obecně, jak se bude žákům na škole líbit.

Co byste popřál škole do jejího startu?
Spokojené učitele, šťastné a po vědění toužící žáky a samozřejmě cílem školy je vychovat kvalitní zdravotnický personál, takže aby se nám hlavně tohle podařilo!

Děkujeme!

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE ROZHOVORY