Z OSTRAVY

Chytrá řešení, která usnadní život v Moravskoslezském kraji

Pilotní ročník soutěže Moravskoslezského kraje o nejlepší chytrá řešení má své vítěze. Za chytrá řešení mohly velké korporace i mladí lidé s pájkou v ruce získat od 50 do 500 tisíc korun. „Vyhlášením soutěže jsme chtěli dát prostor talentovaným lidem, kteří mají skvělé nápady,“ říká hejtman kraje Ivo Vondrák.

Aplikace pro vzdálený monitoring pacientů, rychlodobíjecí stanice pro elektromobily a elektrokola nebo senzory pro sledování životního prostředí. To jsou jen některé z vítězných nápadů, které získají finanční podporu Moravskoslezského kraje. Na výzvu přihlásit svůj chytrý a inovativní nápad během dvou a půl měsíců zareagovalo 35 podnikatelů a spolků. Přihlásit nový nebo již existující produkt či technologii mohli do pěti kategorií soutěže: debyrokratizace, zdravotnictví, infrastruktura, doprava, úspory) mohli. Na jejich podporu kraj na vyčlenil 2,5 milionu korun, které rozdělí na dotace ve výši od 50 do 500 tisíc korun.

„Naše koncepce chytrého regionu vychází z dlouhodobé vize zlepšit lidem v našem regionu kvalitu života s pomocí využití moderních technologií. Jedním z prvních konkrétních kroků, jak se tomuto cíli přiblížit, je právě podpora inovativních projektů,“ vysvětlil hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák „Vyhlášením soutěže jsme chtěli dát prostor talentovaným lidem, kteří mají skvělé nápady, aby je mohli realizovat s finanční pomocí kraje právě v našem regionu a nemuseli hledat uplatnění jinde. Jsem rád, že se jich přihlásilo tolik,“ dodal hejtman Ivo Vondrák. Hodnotitelská komise za inovativní projekty ocenila 7 subjektů. „Nejkvalitnější byla oblast dopravy, kde na dotaci dosáhly 3 subjekty. Nejvíce přihlášek přišlo do kategorie zdravotnictví. Vítězný zdravotnický projekt získal od hodnotitelů celkově nejvíce bodů,“ upřesnil náměstek hejtmana Jakub Unucka.

„Na to, abychom byli skutečně chytrým regionem, chceme jít jinak než ostatní, kteří mají koncepce vypracované pouze na papíře. Soutěž je prvním důkazem, že chceme v zavádění chytrých technologií do praxe udávat tempo ostatním krajům. Existuje u nás řada firem i jednotlivců, kteří mají špičkové nápady, a to nejen v českém, ale i celosvětovém měřítku. A právě ty, kteří hledají řešení, jak posunout náš kraj dál, je třeba podpořit,“ míní náměstek hejtmana Jakub Unucka.

A tady už jsou vítězové v jednotlivých kategoriích, které si budeme postupně blíže představovat!

Zdravotnictví:
Vítěz: Ústav vývoje a klinických aplikací.
Projekt: SW aplikace pro vzdálený skupinový monitoring fyziologických funkcí

Popis projektu: Zejména sociálním a zdravotnickým zařízením, typicky léčebnám dlouhodobě nemocných budou poskytnuty 4 telemedicínské terminály, které obsahují např. měření EKG, glukometr, oximetr, spirometr, teploměr, tlakoměr… Tyto terminály snímají naměřené hodnoty do portálu pacienta s jeho lékařskou kartou (software) a lékař tak na dálku může sledovat fyziologické funkce pacienta a konzultovat jeho zdravotní stav. Systém tak šetří čas a peníze, které by byly nutné např. na přepravu těžce pohyblivého pacienta, pro kterého by byl navíc převoz nepříjemný nebo neproveditelný, a na cestu lékaře do specializovaného zařízení.

Doprava:
Vítěz: ELEKTRO-PROJEKCE, s.r.o.
Projekt: Vybudování a analýza dobíjecích míst v Moravskoslezském kraji

Popis projektu: Na vybrané budovy v majetku kraje bude nainstalováno 7 wallboxů. Jsou to malé rychlodobíjecí stanice pro elektromobily a elektrokola, které dokážou nabít za krátký čas až 80 procent baterie s dojezdem až na 50 kilometrů. Tyto wallboxy chce firma instalovat na krajské nemocnice i na místa, kam lidé jezdí např. na výlety. Tato dobíjecí místa budou zároveň zanesena do mapové aplikace upřesňující dobíjecí místa v MSK.

Úspory:
Vítěz: Energo Solutions, s.r.o.
Projekt: Zero Waste City

Popis projektu: Jde o malý start-up, vývoj aplikace, která bude mapovat dostupné kontejnery na tříděný odpad, sběrné dvory a místa, kam lze ukládat odpad. V návaznosti na tuto aplikaci bude v Ostravě osazeno několik desítek odpadkových košů QR kódy. Pokud občané uvidí někde plný koš, nasnímají přes aplikaci QR kód a upozorní tak technické služby, které se mohou rychle postarat o úklid.

Debyrokratizace:
Vítěz: Garvis solution, s.r.o.
Projekt: Online rezervační systém pro veřejnou správu

Popis projektu: Společnost poskytne několik licencí svého softwarového řešení systému Reenio pro vybrané instituce veřejné správy na území MSK, např. obcím, finančním úřadům, apod. Jedná se o webovou aplikaci, přes kterou si může občan zarezervovat konkrétní datum a čas návštěvy úřadu či instituce pro svá jednání. Tento systém umožní registraci žadatelů, kteří mohou na základě své rezervace dostávat upozornění SMS zprávou. (Např. kdy mají podat jaký dokument úřadům, atd.)

ICT Infrastruktura:
Vítěz: ha-vel internet, s.r.o.
Projekt: Metropolitní síť chytrých senzorů pro monitoring životního prostředí v MSK regionu

Popis projektu: Tým vývojářů společnosti vyvine speciální webovou a mobilní aplikaci s vizualizací a intepretací dat získaných ze 40 senzorů hluku s komunikačním rozhraním sítě LoRa a 40 senzorů teploty a vlhkosti vzduchu s komunikačním rozhraním sítě LoRa. Občané se mohou v rámci aplikace zaregistrovat a na e-mail jim budou chodit aktuální hodnoty hluku, či teploty v Ostravě, včetně vizuálních map. Na základě těchto dat tak mohou uzpůsobit svoje oblečení, styl jízdy atd.

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE Z OSTRAVY