Z OSTRAVY

Co trápí seniory v DPS Horymírova

„Jsme nájemníci, a ne nesvéprávní pacienti! Chceme, ať s námi obec jedná přiměřeně našemu věku a na úrovni!” Takto reagují dvě obyvatelky Domu s pečovatelskou službou v Ostravě-Zábřehu na komunikaci s úřadem. Energické dámy se nebály vystoupit veřejně na březnovém zasedání zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, když na jejich předchozí opakované apely vedení obvodu nebralo ohledy. Autor: Radim Lauko

Marie Porubová a manželé Jana a Čeněk Knoppovi sami sebe nazývají „rebelanti z DPS Horymírova”, slušelo by jim ale spíše pojmenování „bojovníci proti lidské hlouposti a malosti”, protože se rozhodli postavit za všechny nespokojené seniory tamního zařízení. Paní Porubová bydlí v DPS již 14 let, a tak se stala jejich jakousi mluvčí. Na zastupitelstvu vystoupila se třemi problémy, které obyvatele DPS Horymírova trápí.

Teplo ve společných prostorách
Jako zásadní problém vnímají skutečnost, že bez vědomí nájemníků změnil úřad dodavatele tepla. Toto se totiž bezprostředně dotkne nájemníků, kteří platí i za společné prostory. Stačilo přitom málo, předem seznámit seniory se změnou a odpovědět jim na otázky, zejména kolik budou nově za společné prostory platit. Součástí tohoto problému je i skutečnost, že byly na chodbách odstraněny regulační ventily a topení běží na plné obrátky. Může se to jevit jako drobnost, ale když si uvědomíte, že chodby zabírají v budově poměrně velkou plochu, pak i rozpočítané náklady tvoří nemalou položku v už tak napjatém rozpočtu seniorů. Jak sami řekli, problém to opravdu být může a byl. „V minulosti jsme dopláceli za teplo nemalé částky a nevěděli pořádně za co,” říká naštvaně Marie Porubová. „Až poté, co jsme se vzbouřili a vyvolali jednání s úřadem a tehdejším správcem objektu - realitní kanceláří Realsoft - nám byl nejen vysvětlen způsob rozpočítání, ale dokonce jsme už přestali za teplo doplácet. Je to náhoda, nebo nás předtím někdo okrádal?”

Praskliny v budově
Druhý problém, který zastupitelům Marie Porubová na jednání zastupitelstva přednesla, je ujíždějící svah na zahradě, který se projevil i v narušení statiky budovy B. „Na budově i ve vnitřních prostorách se objevily praskliny. Mám byt nejblíže svahu a bojím se, abych se neprobudila v posteli na zahradě,” svěřila se s obavami seniorka. „Když jsem jim to na zastupitelstvu řekla, starosta Bednář mi na to řekl: „Tak vás vystěhujeme!” Takové arogantní jednání jsem ještě neviděla. Zažila jsem už hodně, ale toto ne! Ani reagovat mě nenechal, tak k čemu ta diskuse s občany vůbec je?”

Stav porostů na zahradě
U třetího bodu svého vystoupení Marie Porubová rekapitulovala: „Neříkám, že současné vedení obvodu neudělalo nic, před dvěma lety například prořezy. Ale nedůsledně, nikdo se s námi o tom nebavil. Už skoro rok řešíme, aby odstranili smrk zasažený rzí, aby nenakazil ten zdravý vedle. Nerozumím tomu, proč není úřad schopen odstranit jeden strom?” Je potřeba připomenout, že obvod má mimo jiné k těmto účelům zřízenou příspěvkovou organizaci - Technickou správu. Pokácení jednoho stromu je práce pro dva pracovníky na hodinu, techniku na to mají. Tak v čem je problém?

Zřízení autobusové zastávky
Dozvědět se něco od zastupitelů přišla i další nájemnice Domu s pečovatelskou službou v Horymírově ulici. Jana Knoppová volené zástupce obvodu žádala o zřízení autobusové zastávky poblíž sociálního zařízení. „Víte, my s manželem máme auto a jsme ještě celkem pohybliví, ale takových nás je jen pár,” vysvětlovala důchodkyně svou prosbu. „Většina automobil nemá a sejít a hlavně vyjít kopec s berlemi a nákupem je v zimě, nebo po dešti pro mnohé nepřekonatelný problém.” Na její příspěvek reagovalo v diskusi následně několik zastupitelů s tím, že zřízení autobusové zastávky zamítl Dopravní podnik Ostrava. Při osobním rozhovoru pak paní Knoppová zdůrazňovala i nedostatek parkovacích míst. „Vedle stojící minigolf má rezervováno zbytečně moc míst. Mají přitom na svém pozemku velké nevyužité plochy. Proč si neudělají vlastní parkoviště a nám, obyvatelům, a návštěvám DPS nenechají to malé veřejné?” podivovala se paní Knoppová. Jak mi řekli jiní senioři, v minulosti tomu tak vždy nebylo. „Víme, že minigolf vlastní bývalá vedoucí z úřadu a ta nechala značky změnit. Předtím jsme měli pro DPS vyhrazeno výrazně více míst. Ale ona si to uměla zařídit. Parkoviště původně vyhrazené pouze pro DPS se stalo po jejím zásahu veřejným parkovištěm, a to tím, že se odstranila dodatková značka. Je to nepochopitelné,” zlobili se.

Bez zájmu
Se seniory jsme se sešli 13. března přímo v DPS, kde nás provedli zahradou a následně nás pozvali do společenské místnosti v budově C, kde se pravidelně schází dvakrát týdně cca 25 aktivních nájemníků. Během tříhodinového povídání senioři zavzpomínali na další nelogické výměny či opravy nebo si posteskli nad chybějícím kuchyňským koutem v blízkosti společenské místnosti. „Je pro mě zcela nepochopitelné, že si musíme chodit pro vodu a umývat hrnky na toaletu! Vždyť udělat tu kuchyňský kout a přes chodbu natáhnout vodu je otázka pár tisíc,” řekla nám jedna z aktivních seniorek. Všichni přítomní se pak shodli, že za vůbec nejhorší považují fakt, že s nimi z úřadu nikdo vážně nejedná, jako by byli, jak sami řekli, nesvéprávní. „Bylo by vhodné taky někdy naslouchat připomínkám nás seniorů, vždyť my nejlépe víme, kde nás bota tlačí.” Po neustálých připomínkách a zejména až po veřejném vystoupení na jednání zastupitelstva se začali konečně alespoň někteří zastupitelé o problémy seniorů zajímat.

Vyprávění obyvatel DPS Horymírova mi bohužel místy připomínalo známý film s Jackem Nicholsonem „Přelet nad kukaččím hnízdem”. Těžko uvěřit, že se někdo může v roce 2018 chovat k seniorům nejen přehlíživě, ale jako k nesvéprávným. Tím „někdo” nemyslím jiné občany, ale některé představitele obvodu - pracovníky úřadu i politiky - Ostrava-Jih. Ty jsme s dotazy k tématu opětovně oslovili, ale do stanoveného termínu nám bohužel na naše otázky nikdo neodpověděl.

A co trápí Vás? Pokud máte podobné negativní zkušenosti a chcete pomoci s jejich řešením, neváhejte se na mne obrátit: radim.lauko@gmail.com

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE Z OSTRAVY