Z OSTRAVY

Noční můra občanů Slezské Ostravy

Slezská Ostrava je částí města, kterou lidé bydlící jinde nazývají „venkovem“ či „okrajovou částí“. Jsou pro ni typické haldy a pozůstatky starých šachet. Jedná se plošně o největší území Ostravy s nejmenším počtem obyvatel na km². Jelikož mnohé haldy pokryla zeleň, najdete zde místa, která byste v blízkosti centra nečekali. Pro své obyvatele, ať už starousedlíky, nebo nově příchozí, má Slezská Ostrava své kouzlo, ničím nenahraditelné.

V posledních letech má však také své strašáky v podobě starých budov, jež dříve patřily OKD, ovšem staly se lákadlem pro podnikatele poskytující ubytování lidem s příspěvky na bydlení od státu. Těm ubytování v často nevyhovujících podmínkách nikterak nevadí, přestože výše nájemného je často šokující a alarmující. Jde o byznys, který nenapravitelně mění tvář dříve klidných oblastí, a pro obyvatele se stává jejich noční můrou.  

1. Vila Na Jánské 723/46 byla velmi dlouhou dobu neobydleným objektem. Poslední obyvatelé byli vystěhováni před mnoha lety a vzhledem k jejímu špatnému stavu bylo rozhodnuto dům zbourat. To se však nakonec nestalo. Bezútěšný stav budovy, absence kanalizace ani nebezpečná blízkost sloupu vysokého napětí nezabránily novému majiteli, který ji odkoupil v roce 2017, aby sem nastěhoval několik rodin s dětmi. Ve stejné době začal vilu rekonstruovat. Překvapivým faktem je, že nepotřeboval žádné stavební povolení, i když došlo k tak zásadním stavebním úpravám, jako je změna velikosti a tvaru oken. Dům neměl příjezdovou cestu, a tak si ji majitel nechal postavit - opět bez jakéhokoli povolení. Přestože ústila na komunikaci 2. třídy nad prudkou zatáčkou, kde je plná čára, nikomu to nevadilo. Vzhledem k tomu, že spolek Slezská pro život na tento fakt úřady několikrát upozornil, nezbylo majiteli nic jiného než po několika měsících provozu o povolení výstavby příjezdové cesty zažádat. Dosud jej zřejmě neobdržel, neboť se cesta nachází na pozemku s názvem „ostatní plocha“ (způsob využití je uveden jako „jiná plocha“).

Daleko závažnějším problémem se však jeví to, jak se změnil život obyvatel v okolí vily. „Ve vile bydlelo několik rodin s dětmi. Každou noc až do brzkých ranních hodin jsme poslouchali hluk a rámus, takže jsme nemohli spát. Kolem domu i kolem cesty byl neustále nepořádek. Přeplněné popelnice se válely po zemi. Navíc všechen stavební odpad končil v kontejnerech pro tříděný odpad. Když přijeli pracovníci OZO, museli vše třídit. Dokonce si to i nafotili,“ říká K. M., soused z blízkého okolí.

Spolek Slezská pro život podal v této souvislosti mnoho podnětů. Nakonec byla většina obyvatel z domu vystěhována. Podle tvrzení majitele tam zůstal jen správce s rodinou. Tento měsíc se tam však opět jedna rodina s mnoha dětmi přistěhovala. Ptáme se, jak je to možné, když dům pořád nemá kanalizaci a stále v něm probíhá rekonstrukce?!

2. Objekt bývalé školy v Ostravě-Heřmanicích je dalším strašákem pro obyvatele této klidné části Ostravy. Původně byl zakoupen výše zmíněným podnikatelem za účelem vytvoření „důstojného bydlení pro seniory“. Brzy se však objevil v tisku článek s názvem „Kauza heřmanické ubytovny“, v němž lidé žijící v sousedství vyjádřili své obavy z toho, že se jedná o vznik další ubytovny. Rozruch utichl až poté, kdy byla rekonstrukce zastavena, protože se majitel nemohl napojit na místní kanalizaci. Po určitou dobu byla budova na prodej. Počátkem roku 2018 požádal majitel o dodatečné povolení stavby.  V reakci na tuto žádost sepsali obyvatelé petici, se kterou se vydali na zasedání zastupitelstva ÚMOb ve Slezské Ostravě. Jak uspěli, zatím nevědí. S napětím očekávají další vývoj situace.

Před nedávnem majitel dvou výše uvedených budov koupil další bytový dům na Kubínově ulici v Ostravě-Heřmanicích. Rekonstrukce je v plném proudu. Jedná se o oblast, kde se nachází nejen několik bytových domů se sociálně slabými občany, ale také rezidenční bydlení. Jeho obyvatelé jsou znepokojeni faktem, že v jejich blízkosti přibude další dům, který bude sloužit stejnému účelu. „Bojíme se pouštět děti bez dozoru na zastávku trolejbusu, podél hlavní cesty je neuvěřitelný nepořádek a pobíhají tady krysy. To ani nemluvím o rámusu, který tady vnímáme hlavně v létě,“ svěřila se maminka malých dětí, která bydlí v nedaleké rezidenci.

Co spojuje všechny tyto tři lokality? Na jedné straně podnikatel, pro kterého jde o velmi dobrou investici, neboť sociálně slabí obyvatelé většinou bydlí v domech od samého začátku rekonstrukce a platí nájemné, které je hrazeno ve formě příspěvků na bydlení. Na straně druhé stojí obyvatelé, kteří bydlí v blízkém okolí a kterým se jejich domov mění před očima.

Co na to naši zastupitelé? Obyvatelé si je zvolili proto, aby se o svůj obvod starali a dělali všechno pro to, aby zde lidé žili spokojeně. A právě spokojenost občanů je vizitkou vedení obce. Na začátku volebního období dostali náš hlas a naši důvěru. Máme tedy právo se zeptat: Byli jsme zde, když jste potřebovali náš hlas. Kde jste nyní Vy, když my potřebujeme Vaši pomoc?

Mgr. Iveta Vojtěchovská
Mgr. Zuzana Piščáková
Bc. Petra Tylečková
Ing. Miloš Maier
Ing. Jiří Hořín
Mgr. Kamil Horák
zakládající členové spolku Slezská pro život z. s.

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE Z OSTRAVY