Z OSTRAVY

„I peklo má svá pravidla.“

Hotelový dům Hlubina. „Hlubiňák.“ Tento pojem znají i lidé, kteří bydlí kilometry daleko. Ubytovna v Ostravě-Hrabůvce si totiž častými excesy, násilnými nebo drogovými, získala velmi špatnou pověst. Současný provozovatel Dan Fatura ale věří, že svítá a lepší časy. Pod rukama silného muže s ještě silnějšími pravidly se zdá, že i důslednost přináší růže.

V jaké pozici v hotelovém domě Hlubina figurujete?
V rámci působení na HD Hlubina jsem v pozici provozního ředitele a jednatele společnosti, která nemovitost vlastní.

Kdy jste do Hlubiňáku nastoupil a v jakém byl tehdy stavu?
Na HD Hlubina jsem nastoupil v únoru 2014, kdy byla nemovitost odkoupena od společnosti RPG. Nemovitost byla po technické stránce zachovalá, ale co se týče skladby obyvatel, bylo to „peklo“. Bulhaři, Rumuni, Dagestánci, do toho důchodci, sociálně slabí, Romové, jednotlivci, matky s dětmi a dělníci z Ukrajiny a Polska.

Jaké byly Vaše první kroky směrem ke zlepšení stavu?
Okamžitě jsem začal s lidmi ubytovanými v HD Hlubina navazovat osobní kontakt, abych tyto lidi poznal. Bez toho bych nemohl nastavovat svůj režim a pracovat s nimi. Nastoupila bezpečnostní agentura pod mým vedením, nastavila se spolupráce s policií, krajskou hygienou, hasiči a všemi příslušnými úřady. Zařídil jsem kamerový systém a zavedla pravidla. Vytvořil jsem nový ubytovací a provozní řád s postihy za jeho porušování a důsledně se začalo dbát na dodržování tohoto řádu. Začali jsme úspěšnou spoluprací s policií, kdy se podařilo zatknout a prakticky „zlikvidovat“ bulharský obchod s drogami v roce 2014. Tyto jsme také přestali ubytovávat. Zavedly se zpoplatněné návštěvy, které mohou probíhat pouze v určitou dobu. Tím úplně vymizelo stahování lidí drogově závislých a zlodějů směrem k HD Hlubina a ubytovaným. Nastavila se spolupráce s neziskovými organizacemi, jako je například Centrom, dále s OSPODem, jejich sociálními pracovnicemi a také pracovníky ÚP. Říkávám, že i peklo má svá pravidla. A když se dodržují, může i peklo fungovat.

Kdo jsou nájemnici Hlubiňáku? Jsou u Vás ubytovány i děti?
Nájemníky HD Hlubina jsou sociálně slabí občané, Romové, důchodci, matky s dětmi, jednotlivci a dělníci například z Ukrajiny a jiných států na základě pracovního povolení a nahlášení na cizineckou policii a kontrole.

Za co nájemníci platí?
V ceně mají úklid, provoz 24hodinové recepce a ochranky, praní ložního prádla, údržbáře atd. Tyto služby jsou jak pro ně, ale také pro mě jako provozovatele důležité z hlediska udržitelnosti majetku, zachování námi nastavených dodržovaných standardů a hygienických norem. Bez tohoto by bylo nemožné s tímto typem ubytovaných osob fungovat.

Hotelový dům Hlubina se hodně spojuje s kriminalitou. Jak tomu bylo při Vašem nástupu a jak je tomu dnes?
V roce 2014 byla opravdu pověst HD Hlubina taková. A opravdu tomu odpovídala i skutečnost. Výjezdy policie byly počítány na 3:1 v neprospěch HD Hlubina vůči ostatním ubytovnám, nyní je to naopak. Snažíme se vše řešit sami na naší interní úrovni. A s policií a jejími příslušnými odděleními - cizineckou, kriminální i  městskou maximálně spolupracovat a vycházet si navzájem vstříc.

Jakými předpisy či řády upravujete chod domu? Co hrozí za jejich porušení?
Je to ubytovací řád, provozní řád, ubytovací smlouva a ceník. Ubytovací řád je naše interní směrnice, provozní řád musí být a je schválený Krajskou hygienickou stanicí a HZS.

Vznikla pracovní skupina - k čemu je a jak funguje?
Je to MDT neboli Multidisciplinární tým: Posílení prevence kriminality v Ostravě prostřednictvím asistentů prevence kriminality a multidisciplinárního přístupu. Jsem jeho členem.

Jak často k Vám jezdí policie? A co nejčastěji řeší?
Policie jezdí díky záležitostem, které nejsme schopni ovlivnit, a to jsou rodinné záležitosti ubytovaných, které se odehrávají za zavřenými dveřmi, například domácí násilí a podobně.

Mnoho lidí si myslí, že provozovat hotelový dům je zlatý důl. Řekněte nám popravdě, dá se v hotelovém domě kšeftovat s doplatky na bydlení?
Nedá. Příjem z úřadu práce za bydlení těchto lidí je pro nás příjmem, ze kterého musíme řádně odvádět veškeré náležité daně, a vše podléhá EET. Neubytováváme maximální počet lidí, vybíráme a máme i jakési „výběrové řízení“, kdy se snažíme podle našich možností zjistit historii konkrétního zájemce o bydlení.  

Je stanovený maximální počet osob, které obývají jeden pokoj/byt v hotelovém domě?
Ano, podle přepočtu na m² obytné plochy dle schváleného provozního řádu.

Kdo má nárok na státní dávku, když bydlí v hotelovém domě? Jde na účet nájemníka, nebo majitele pokoje?
Nárok má ten, kdo projde šetřením pracovníků ÚP a sociálních pracovnic a doloží vše potřebné. V lepším případě tyto peníze jdou přímo na náš účet, a jsou tak využity opravdu na bydlení. Ovšem jelikož se proti nám i bojuje, tak v rámci politiky ÚP nazvané „Naučíme tyto lidi hospodařit s penězi“ jim tyto finance, určené na proplacení bydlení, pošlou na složenku na jejich jméno a dotyční pak po cestě z pošty peníze utratí za alkohol a drogy, nebo v herně. S těmito se pak loučíme a vzniká nová zadluženost těchto lidí.

Co je potřeba podle vás zlepšit?
Systém spolupráce s úřady. Úřady musí vědět, že s ubytovnami, které dodržují a budou dodržovat určité standardy, by neměly bojovat, ale naopak spolupracovat, protože ubytoven je potřeba. Tyto lidi totiž není kde umístit.

Chystáte rekonstrukce?
Ano, musí se opravit fasáda, balkony a vyměnit okna. Začátek těchto prací je plánován na červenec 2018.

Tématu se budeme dále věnovat, sledujte nás na www.leco-ostrava.cz

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE Z OSTRAVY