ZDRAVÍ A SPORT

Inovace a vývoj jdou do světa z Ostravy

V pátek 13. října 2017 bylo slavnostně otevřeno a veřejnosti oficiálně představeno Moravskoslezské inovační centrum Ostrava. To vzniklo transformací Vědecko-technologického parku Ostrava za spolupráce Vysoké školy báňské, Technické univerzity, města Ostravy a Moravskoslezského kraje. „Chceme více investic do inovací, průmyslového výzkumu a vývoje. V tomto hraje Moravskoslezské inovační centrum Ostrava velmi důležitou roli,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Během krátké doby fungování se Moravskoslezskému inovačnímu centru (MSIC) podařilo pomoci již 18 firmám z regionu. MSIC vzniklo jako projekt, který má přilákat do regionu více rostoucích a exportujících firem a zároveň má podpořit nadané a začínající podnikatele, kterým chce ukázat, že svůj potenciál mohou uplatnit i tady. „V našem regionu máme mnoho mladých, nadaných lidí, které chceme podpořit, aby svůj potenciál uplatnili u nás a neodcházeli jinam, kde by byla realizace jejich vizí snazší. Samotný rozvoj centra, jehož činnost bude mít pozitivní dopad na celý kraj, je sice dlouhodobou záležitostí, nicméně je nesmírně důležité, že se s tím začalo,“ míní hejtman kraje Vondrák a primátor Ostravy Tomáš Macura dodává, že transformace Vědecko-technologického parku (VTP) a založení MSIC v úzké spolupráci s Moravskoslezským krajem byla proto jedna ze strategických priorit města. „Jakkoliv původní park za svou existenci podpořil vznik a expanzi řady společností, cítili jsme, že potřebuje novou dynamiku a impuls pro svůj další rozvoj. Jsem rád, že se nová společnost může již po prvních třech měsících existence pochlubit konkrétními výsledky, a dokazuje tak správnost našeho rozhodnutí,“ řekl během slavnostního představení centra ostravský primátor Tomáš Macura.

Máme zájem na tom, aby rostoucích a exportujících firem bylo v našem regionu ještě více, aby propojení podnikatelského prostředí s veřejnou a akademickou sférou bylo intenzivnější. Chceme více investic do inovací, průmyslového výzkumu a vývoje. V tomto hraje Moravskoslezské inovační centrum Ostrava velmi důležitou roli,“ dodal hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák.

Stěžejním úkolem MSIC je podpora růstu firem, ale také podpora začínajících podnikatelů prostřednictvím specializovaných poradenských služeb na míru a rozvoj sdílených laboratoří a další inovační infrastruktury. Příkladem může být právě připravované centrum kolaborativní robotiky, které by mělo nabídnout testovací zařízení a související služby firmám, které se zabývají zapojením kolaborativních robotů do výroby.

Invent Medical: Cesta k designovým protézám

S inovačním centrem spolupracuje také mladá firma z Ostravy, která má v merku změnit podobu části zdravotnictví po celém světě. Firma Invent Medical vyvíjí novou generaci zdravotních pomůcek - ortéz a protéz, které se používají po úrazech, operacích, či v případě chybějící části těla. „Věříme, že pomůcka nemá jen přesně anatomicky odpovídat našemu tělu, ale také našemu životnímu stylu. Chceme bourat stigmata, která v dnešní době zdravotní produkty mají. Chceme, aby naše pomůcky byly jedinečné, tak jako jsou jedineční naši pacienti, a připomínaly více módní doplněk než jen ͵nutné zloʼ. Proto dáváme našim pacientům možnost stát se spoludesignéry svých pomůcek,” říká šéfdesignér společnosti Aleš Grygar.

Invent Medical také pracuje na novém způsobu léčby. Chce se vyhnout zdlouhavému sádrování. Místo toho využívá systému 3D skenování, 3D tisku, chytrých senzorů nebo třeba online interaktivních konfigurátorů. A jak by taková léčba měla vypadat? Pacient bude na klinice naskenován 3D skenerem. Poté klinický pracovník v interaktivním konfigurátoru vyspecifikuje požadavky na pomůcku a vysvětlí pacientovi průběh léčby. Uživatel si v konfigurátoru může vybrat barvu a další designové prvky pomůcky. Tato data putují na cloud, kde jsou automaticky zpracována algoritmy, které navrhnou pomůcku přesně na míru danému pacientovi. Produkt je poté vytištěn na 3D tiskárně a předán k užívání.

Ředitel společnosti Jiří Rosický, který v oblasti ortotiky působí již přes 25 let, věří, že jeho vize nejsou sci-fi: „Digitální data nemají hranice, 3D skenování i 3D tisk může probíhat kdekoliv po světě díky našemu otevřenému business modelu a spolupráci s partnery. Tímto můžeme skutečně změnit celý obor. Použitím automatizace dokážeme naše produkty nabídnout globálně při zachování finanční výhodnosti, kvality a rychlosti dodání.” Společnost Jiřího Rosického chce uvést první produkty již v polovině příštího roku. Ostrava se tak během příštích let může stát významným světovým centrem v medicíně.

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE ZDRAVÍ A SPORT