Z OSTRAVY
Foto zdroj: ostrava.poruba.cz

Nová budoucnost pro porubský Oblouk

Do riskantní akce se pustilo nové vedení Ostravy-Poruby. Úvěr ve výši 300 milionů korun chtějí radní použít k vykoupení bytového domu, známého jako Oblouk, a jeho rekonstrukci. Vedení města tento krok schválilo a zajistí úvěr svým ratingem. Neměl ale obvod u této kulturní památky vyjednat lepší podmínky, než které si nastavil současný vlastník, společnost RESIDOMO?

Blok dvanácti obytných domů s nárožním věžovým domem a dvěma průjezdy, s dochovanou sgrafitovou výzdobou na průčelí, postaven v 1. polovině 50. let 20. století ve stylu tzv. socialistického realismu, známý jako porubský Oblouk, je architektonickou dominantou obvodu a jedním ze symbolů města. O tom žádná. Jak se jeho velká část dostala do rukou současného prodávajícího, je příběh, který není třeba popisovat. V dnešním uspořádání politických sil by se spíše slušelo, aby tuhle lumpárnu napravoval stát, a ne obvod, který se má starat především o opravené chodníky, údržbu, bezpečnost a další základní potřeby občanů. Architektonickou tvář obvodu by pak mělo spolu s velkými investicemi (jako je kulturní dům Poklad) realizovat město. V úzké spolupráci s obvodem samozřejmě. A přestože vedení obvodu a města nyní téměř jedno jest, jedná se o postup hodně podivný.

porubský Oblouk, je architektonickou dominantou obvodu a jedním ze symbolů města. Foto zdroj: archiweb

Pátrali jsme po tom, proč se tak kvaltuje. Nabídka k odkupu z 10. srpna 2018 byla urgována prodávajícím s tím, že pokud nedojde k odkupu, resp. rozhodnutí do konce června 2019, cena se navýší. Tento klasický obchodní trik zblajzlo vedení porubské radnice, ať již úmyslně, nebo neúmyslně, na první dobrou. „Městský obvod Poruba již několik let usiluje o to, aby společnost RESIDOMO dala Oblouku prioritu při svém každoročním investičním plánování tak, aby se celý dům, který historicky představuje tzv. bránu do Poruby a je nemovitou kulturní památkou, mohl rekonstruovat, a být tak znovu pýchou Poruby. Tato jednání byla bohužel vždy neúspěšná, neboť RESIDOMO neřadí Oblouk mezi své priority. Odkoupení podílu společnosti RESIDOMO na této budově by tedy bylo zcela nepochybně řešením této situace,“ vysvětluje porubská vedoucí odboru bytového hospodářství a údržby budov Petra Lehká.

Tady je třeba uvést, že od roku 2008 je Oblouk státem chráněnou památkou. To znamená, že do odkupu se pro povinnosti spojené se správou takto chráněného objektu nikdo nehrne. Tyto povinnosti  mimo jiné platily i pro prodávajícího. Pokud by radnice, resp. její stavební úřad řádně konal, mohl dostat pod tlak na cenu naopak prodávajícího. Pokud obvod hovoří o tom, že odkupem sjednotí majetkové vztahy, aby mohl objekt rekonstruovat, není to tak úplně pravda. Dům s věžičkou, který je součástí Oblouku, je a zůstává ve vlastnictví družstevníků. Pokud obvod neuměl k opravám státem chráněné památky donutit RESIDOMO, jak hodlá přinutit družstevníky? Nebo jim fasádu opraví ze svého úvěru?

Oblouk nutně potřebuje opravy.Ty ale do této doby mělo provádět RESIDOMO. Proč je vedení obvodu nevyžadovalo? 

Dostupná důvodová zpráva k materiálu s názvem „Komplexní informace k nabytí spoluvlastnického podílu na bytovém domě Oblouk v Ostravě-Porubě, způsob financování“ pak odhaluje další zvláštnosti celého nákupu. Cena je vzhledem k okolnostem a k posudku, který si nechala vypracovat radnice, extrémně vysoká. Je s podivem, že obvod s ní od počáteční nabídky nedokázal nic udělat. Kalkuluje s výnosy, přičemž nepočítá s krizí, ani s ekonomickou stagnací. U svých bytů počítá s navýšením nájmu bez toho, aby na nich provedl opravy. U komerčních prostor pak s čísly, která nejsou reálná. Celá zpráva nepůsobí přesvědčivě a hlasovat na jejím základě je svedením obvodu do nejisté budoucnosti.

"Nebyla nařízena žádná nápravná opatření, poněvadž nebyl k tomu důvod," říká o stavu oblouku místostarosta Jan Dekický.

Mnozí ze zastupitelů Poruby, kteří pro tak obrovské zadlužení obvodu hlasovali, se ve fungování radnice, v rozpočtu a v kapacitách zaměstnanců bohužel nevyznají. To, že tato akce nebude mít vliv na jiné, pro občany potřebnější investice, je největší lež hlásaná radnicí. Zcela jistě tato investice rozpočet a fungování úřadu na dalších dvacet let významně poznamená. Zvláště, když v Porubě stále ještě probíhá zakázka na výstavbu radnice za 400 miliónů korun.

PTALI JSME SE VEDENÍ OBVODU
Požádali jsme radnici Ostravy-Poruby o odpověď na následující dotazy. Do uzávěrky časopisu 4. 6. nám bohužel nikdo neodpověděl. 

Kolikrát vyzývala Poruba společnost Residomo k tomu, aby zjistila, že chráněná památka Oblouk nebude nadále devastována? 
Byly v této věci provedeny kontroly? 
Byla nařízena nějaká nápravná opatření, případně uloženy nějaké sankce?

Nyní nám dodatečně zaslal své vyjádření místostarosta Poruby Jan Dekický, který má na starosti bytové hospodářství a nebytové prostory:
Dům Oblouk je pro spoustu Porubáků srdcovou stavbou. Technicky není dům ve vyloženě špatném stavu.  Průběžně se provádí nutné opravy a to jak v části věže, kterou vlastní bytové družstvo, tak i ve zbytku domu, který společně vlastní město Ostrava a společnost RESIDOMO. Nicméně každý, kdo dům uvidí zblízka pozná, že se 65 let na stavbě podepsalo a nastal čas pro celkovou rekonstrukci.

Říká se, že pro vlastnictví je ideální lichý počet a tři je moc. Právě z toho důvodu jsme se rozhodli dojednat se společností RESIDOMO odkup jejich podílu na domě. Umožní nám to provést rekonstrukci tak, abychom domu vrátili jeho původní vzhled a to včetně prvků, které pro samotné fungování nejsou nezbytné, ale dělají právě Oblouk Obloukem. Základním předpokladem bylo, že odkup a následná rekonstrukce nezatíží rozpočet Poruby, proto jsme využili nízkých úrokových sazeb, dobrého ratingu města a zvolili financování bankovním úvěrem. Ve finále se tedy během pár let Porubáci dočkají reprezentativní brány do Poruby, nájemníci kvalitního bydlení a to aniž bychom omezili rozvoj obvodu, protože splácení úvěru bude kryto výnosem z nájmu bytů a komerčních prostor.

Jan Dekický má nyní na starost bytové hospodářství a nebytové prostory, mimo jiné také porubský Oblouk.  Foto zdroj: patriotmagazin.cz

Všechny prováděné stavební úpravy či udržovací práce na kulturní památce byly prováděny v součinnosti s Útvarem hlavního architekta, oddělením památkové péče. Stavba není devastována a její stavebně technický stav je úměrný stáří a opotřebení.  V souladu s první větou byly prováděny stavebním úřadem kontrolní prohlídky. Nebyla nařízena žádná nápravná opatření, poněvadž nebyl k tomu důvod.

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE Z OSTRAVY