Z OSTRAVY

S OVAKem je Ostrava za vodou

V současné době, kdy má většina oblastí v České republice problém s pitnou vodou, hledáme všechny možné technologie, jak problém řešit. Ovšem Ostrava může jít jiným městům v naší zemi příkladem.

Zásobování Ostravy pitnou vodou z podzemních zdrojů se pohybuje mezi 35 až 40 %. V minulosti byla používána k čištění studen a vrtů částečně mechanická cesta v podobě stírání stěn studen kartáči, či gumovými kruhy a chemická cesta, za použití speciálně vyvinutých chemikálií. Bohužel se ale některé studny vyčistit nedařilo.

Proto se hledaly jiné metody pro zlepšení čistícího efektu. Ostravské vodárny a kanalizace a.s. (OVAK) patří k průkopníkům využívání moderních vodárenských technologií a již od roku 2017 používají metodu Hydroplus. Metoda Hydroplus umožňuje čištění studní pomocí impulzů vysoce stlačeného vzduchu. Tento postup je používán již od začátku 50. let minulého např. při těžbě ropy. Prostřednictvím zařízení, které vytváří opakované velmi krátké tlakové impulzy, dochází k uvolnění jemnozrnných železitých a manganičitých usazenin nejen z povrchu výstroje studny, ale rovněž ve zvodnělých štěrcích v okolí čištěné studny či vrtu. Uvolněné sedimenty se vyplavuji do prostoru, odkud jsou následně odčerpávány na terén či do připravených kontejnerů.

Na počátku letošního léta byla tato metoda provedena v ostravských studnách a výsledky jednoznačně prokázaly, že po použití Hydroplusu se vydatnost některých studní až ztrojnásobila a jejich výkon se prokazatelně zvýšil. Tato technologie je jak účinná, tak i ekologicky nezávadná. Při jejím používání nedochází k zanesení jakýchkoliv škodlivých látek, třeba chemikálií nebo explozivních plynů, do podloží.

Pro vysokou úspěšnost této metody bylo vedením společnosti OVAK rozhodnuto, že bude použita i v roce 2020.

Pro více informací navštivte webové stránky: http://ovak.cz/.

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE Z OSTRAVY