Z OSTRAVY

Čistá voda není samozřejmostí

V dnešní době jsou často skloňovány obnovitelné zdroje a voda je jedním z nich. Většina z nás si určitě uvědomuje, že přístup k pitné vodě není pro každého samozřejmost. Proto každý rok slavíme Světový den vody, který připadá datu 22. března. Bylo tak rozhodnuto Organizací spojených národů v roce 1993 a hlavním důvodem je to, že víc jak miliarda obyvatel na naší planetě trpí nedostatkem pitné vody nebo k vodě vůbec nemá přístup.

V České republice se ke Světovému dni vody hlásí především vodárenské společnosti, které pořádají různé osvětové akce nebo dny otevřených dveří. Hodně důležitým bodem je také vzdělanost našich dětí. Jednou z akcí, do které se mohou zapojit školy a děti je projekt Hledej pramen vody, který každoročně u příležitosti Světového dne vody pořádají Ostravské vodárny a kanalizace. Tento vzdělávací projekt je určen žákům 4. a 5. tříd ostravských základních škol. Žáci se tak zábavnou formou s motivací soutěže učí o důležitosti vody a o tom, jak bychom měli nakládat s vodou a chránit její zdroje.

Nový ročník bude oproti předešlých o něco jednodušší, protože počet úkolů v této soutěži je zredukován z šesti na čtyři. Pro účastníky to tedy bude znamenat více času a prostoru na jednotlivé úkoly. Každá zaregistrovaná třída obdrží začátkem března 2020 celkem 4 soutěžní úkoly související s tématem „voda“. Pokud soutěžní týmy úspěšně vyřeší jejich skupinové, školní či domácí úkoly, budou se moci účastnit finále.

První část úkolu je teoretická a bude vyhlášena u příležitosti Světového dne vody 23. března 2020. Tým, který byl nejlepší v teoretické část bude odměně pohárem „VODOEinstein“. Součástí úkolu je také aktivita na facebooku, za kterou bude nejúspěšnější zástupce školy daného týmu oceněn pohárem e-Chytré hlavičky. Druhá, finální část projektu, se uskuteční 29. května 2020 na Slezskoostravském hradě, kde zároveň proběhne slavnostní vyhlášení celé soutěže. Nejúspěšnější třídy celého projektu Hledej pramen vody budou oceněny hodnotnými dárkovými poukazy a každý jednotlivec daného týmu získá věcnou cenu.

Současně je v soutěži zaregistrováno celkem 22 týmů s názvy jako Vodochraňky, Kapky či Hbité rybičky a registrace do soutěže stále probíhá.

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE Z OSTRAVY