Z OSTRAVY
Slon indický Pepík (1959)

Ostravská zoo slaví sedmdesát let. Jaké byly její počátky a jak se jmenoval její první chovaný slon?

Ostravská zoo je jednou z nejkrásnějších. Ročně projdou jejími branami statisíce návštěvníků nejenom od nás, ale i ze zahraničí. Její rozlehlý areál nabízí nejenom atraktivní podívanou a kvantum informací, ale především možnost procházky v přírodě, kousek od centra Ostravy. Znáte však příběh, který stál za jejím vznikem? Kam až sahají její kořeny, a kde to vlastně všechno začalo?

Vznik ostravské zoo sahá až do roku 1948, kdy v Ostravě-Kunčičkách, nedaleko od dolu Alexander započala stavba Hornického parku. Park vznikal za pomoci ostravské veřejnosti a studentů, kteří formou brigády přidali ruku k dílu.

Hornický park sloužil jako místo k odpočinku. Nacházelo se zde například přírodní jeviště, taneční parket, dětské brouzdaliště, pískoviště, a také zde měli lidé k dispozici tenisové, volejbalové a basketbalové hřiště.

Pavilon pro ptáky, plazy a ryby

V roce 1949 se na popud Bohumila Vítka rozhodlo, že v nově vznikajícím parku zřídí zoo – zahradu. V jejích počátcích zde byli dvě srny, srnec a pět bažantů. Později k nim přibyli pávi a se vznikem voliéry i další druhy ptáků.

Za oficiální datum vzniku Zoo Ostrava se považuje 26.říjen 1951, kdy došlo ke schválení její zřizovací listiny. V počátcích, roku 1952, měla zoo pouze šest zaměstnanců a v roce 1953 se Bohumil Vítek stal jejím ředitelem. Zoologická zahrada se na začátku potýkala s nedostatkem potravy pro zvířata, a také s nedostatkem stavebního materiálu. Poválečné období dalo zoo pořádně zabrat a zahrada se musela opírat o pomoc přicházející z různých ostravských podniků. Z dochovaných dokumentů vyplývá, že zoo měla opakovaně velký problém s nedostatkem krmiva jako je slunečnice, proso, ptačí zob atd. Ostravská zoo tak začala spolupracovat se zoologickou zahradou v Bratislavě, která jí byla nápomocna při zajišťování krmiva.

U výběhu lam krotkých (1951)

Shánění nových zvířat byl pro zoo také problém. Dovoz zvířat ze zahraničí byl značně omezen a možnost získat zvířata z jiných českých zoo byla spíše ojedinělá. Kunčická zoo obdržela také řadu zvířat, které pocházely z cirkusu, a to třeba v roce 1953, kdy získali lva Hedera a lvici Luci. Stěžejním dodavatelem zvířat se stala Zoo Praha, která ostravské zoo dodala medvědy hnědé, mangabeje, levharty, zebru Böhmovu či paviány pláštíkové.

Tehdejší chloubou ostravské zoo byl samec slona indického Pepík. Získala ho v roce 1956 od pražské zoo, do které byl darován vietnamskou vládou. Pepík za svůj život zažil dokonce i nový pavilon slonů ve Slezské Ostravě, který byl vybudován v roce 1962.

Samec soba získaný ze Zoo Praha (1955)

Celkový seznam chovaných zvířat ze zoo v Kunčičkách není možné dohledat, jelikož tyto dokumenty v prosinci roku 1961 shořely při požáru dřevěného objektu.

Za svých 70 let vyrostla ostravská zoo z malého parku v Kunčičkách v světově uznávanou instituci podílející se mj. na záchraně a reprodukci ohrožených druhů.  Je radostí a chloubou města Ostravy. Do dalších let přejeme vše nejlepší.

 

 

Karolína Lamaczová

Zdroj informací a foto: zoo-ostrava.cz    

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE Z OSTRAVY