Z OSTRAVY

TAK MÁME V OSTRAVĚ DALŠÍ STUDII, TENTOKRÁT ZA 1 650 000 KČ

Radnice města vedená hnutím ANO je přeborníkem ve vyhazování veřejných prostředků za líbivé a předražené studie a projekty, jejichž realizace je ve vytvořeném množství nejenom mimo možnosti městské pokladny, ale i lidských zdrojů, které má radnice k dispozici. A zatímco primátor Tomáš Macura a jeho náměstkyně Zuzana Bajgarová (oba hnutí ANO) svolávají tiskové konference a vydávají senzační prohlášení, co za vynaložené městské miliony zase vymysleli, „staré nápady“ leží a ztrácejí na aktuálnosti v šuplících. S nimi i desítky milionů korun, které se místo do nich daly investovat smysluplnějším způsobem.

Posledním nápadem vizionářů řídících naše město je demolice mostu Na Karolině přes Ostravici na krajské silnici III/4793 a vybudování nového mostu sloužícího zároveň pro pěší a cyklisty. Vzhledem k tomu, že vedení města slibuje dle návrhu architekta Josefa Pleskota vybudovat v příštím roce za 73,2 milionů lávku pro pěší a cyklisty vedoucí přes Ostravici do Dolní oblasti, zní věc až neuvěřitelně. Těžko uvěřitelný je i vedením města vymyšlený plán jak na to. Město most zboří za peníze, které by jinak vydal kraj na jeho rekonstrukci a za své peníze postaví most nový. Se suverenitou svou vlastní prezentuje vedení města veřejnosti sumu s akcí spojenou. Ale takovou pohádku jsme již tady měli –„O koncertní hale“.

Návrh mostu dle vítězné studie

Fakta v bodech

-čtyřproudový most přes Ostravici je ve správě Moravskoslezského kraje. Ten má povinnost se o most starat a také jej v případě potřeby rekonstruovat. Na tuto činnost má prostředky a zaměstnává specialisty.

-potřeba opravy nastala a kraj deklaroval, že je připraven ze svého rozpočtu vyčlenit peníze na celkovou rekonstrukci tohoto mostu. Navíc v jeho těsné blízkosti buduje Ostravská univerzita svůj nový multifunkční areál, který stejně jako město kraj podporuje.

-a v tuto chvíli nastupuje na scénu vedení města a jeho náměstkyně Zuzana Bajgarová (hnutí ANO). Na most ve vlastnictví kraje nechává v roce 2019 zpracovat Dopravoprojektem Ostrava a Ateliérem Simona studii s názvem „Most a lávka pro pěší přes řeku Ostravici a související dokumenty“. Cenu ani smlouvu k této studii nelze dohledat. Zadarmo ale jistě nebyla. Tato studie je následně hlavním podkladem pro zadání další studie s názvem „Propojení Nová Pivovarská - Karolina - 3. etapa, Most Na Karolině (IZ)“.

 Vizualizace z první studie, která posloužila jako podklad pro vypracování druhé studie

-22.12.2020 vyhlašuje město na zpracovatele této studie soutěž. Přestože byly v termínu doručeny dvě nabídky, město soutěž 26.1.2021 zrušilo. Vítězná nabídka v této zrušené soutěži byla 774 400 Kč.

- v krátkém čase po zrušení vyhlašuje město stejnou soutěž. Aby to zřejmě nebylo tak nápadné, vyhlašuje ji přes Městský ateliér prostorového plánování a architektury – MAPPA, který je plně financován z městských peněz. Průběh soutěže nelze dohledat. V registru smluv jsme našli pouze smlouvu s vítězem této soutěže, společností koucky-arch.cz s.r.o. za cenu 1 633 500 Kč. Za dvakrát tolik než byla vítězná nabídka ve zrušené soutěži. Ale možná se Ostrava dočká chrličů „věčných ohňů“.

-na začátku října 2021 prezentuje na tiskové konferenci náměstkyně Zuzana Bajgarová demolici a výstavbu mostu za 250 milionů pod taktovkou investičního odboru města jako hotovou věc. Jsou zde již uvedeny termíny dodání zpracovaného projektu a začátku realizace

Kde je opozice?

-kraj se jistě velmi rád zbaví problémů, které každá realizace akce tohoto typu přináší. Proč si je přidělává město? Skutečně nešlo zvýšit architektonickou hodnotu mostu v rámci krajem prováděné rekonstrukce i za cenu finanční spoluúčasti města? To zní sice trochu schizofrenně, protože město žádá kraj o příspěvek na koncertní halu, ale vzhledem k tomu, že město i kraj řídí hnutí ANO, logičtěji, než současná motanice. Iniciativa vedení města a náměstkyně Bajgarové, kdy přebírá demolici a stavbu, se kterou nemá město oproti kraji žádné zkušenosti, je hazardem s cílem politického zviditelnění se.

-pokud má město nadbytek financí a jeho politické vedení ambice bourat a stavět mosty, máme tady tip, který by jistě potěšil velké množství Ostravanů. Co takhle domluvit se s ŘSD a zapojit se aktivně do řešení rozšíření mostu přes Odru v Petřkovicích.

-předpokládali bychom, že o takovémto zcela nestandardním postupu bude informováno zastupitelstvo města. Doposavad nebylo. Stavění dopravních mostů skutečně nespadá do činnosti města. Od zastupitelů Ostravy, především opozičních, bychom očekávali větší zájem a aktivitu.

Za rok jsou komunální volby. A takovéto vyhazování veřejných peněz je potřeba zastavit.

 

Dalibor Mouka, zastupitel MOb Ostrava-Jih za hnutí LEČO-Lepší a Čistá Ostrava

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE Z OSTRAVY