Z OSTRAVY

CO SE DĚLO NA ZASTUPITELSTVU MĚSTA

Opakovaný návrh na veřejné projednávání budoucího hospodaření s Ostravskou vodou i návrh na vyhlášení referenda v této věci zastupitelé hnutí ANO a vládnoucí koalice s podporou hnutí Ostravak odmítli. Přinášíme i další informace z jednání zastupitelů města a náš pohled na jejich práci.

Středeční jednání zvolených zastupitelů Ostravy opět ukázalo, jaké priority má vedení našeho města.

K řádným materiálům přibyla na stůl obligátní informativní zpráva o úspěšných postupech ve věci výstavby koncertní haly. Bohužel opět bez jasně dané informace jak bude její výstavba ve skutečnosti financována a kolik bude celá akce společně s investicemi souvisejícími (např. parkovací dům) Ostravu vlastně stát.

Přitom my bychom čekali od vedení města především zpracovanou informaci o postupu při řešení aktuálního problému, který městu a jeho organizacím vyvstal s krachem dodavatele elektrické energie. Díky tomu se 12.1.2022 dostalo 25 městských organizací do režimu Dodavatele poslední instance.

Již potřetí zastupitelem Václavem Kubínem navržené veřejné projednání budoucnosti hospodaření s vodou za účasti odborníků a občanů i materiál, ve kterém navrhli opoziční zastupitelé za KSČM vyhlášení místního referenda k otázce spojené se správou vody a kanalizace po 1.1.2025,  vládnoucí garnitura s podporou některých opozičních zastupitelů odmítla.

Je až neuvěřitelné, že prezentaci, která k problematice proběhla, okomentoval primátor Tomáš Macura slovy, že ke všemu řečenému má protiargumenty, ale vyjadřovat se nebude. Stejně jasno měli zřejmě i zastupitelé, kteří hlasovali s ním. Lze jen spekulovat, proč své rozhodnutí, které se významně dotkne života Ostravanů na dalších nejméně deset let, odmítá vedení města obhájit před veřejností a nezávislými odborníky.

Věc ještě není ztracena a lze očekávat další kroky.

Další opozicí předložený návrh, jehož schválením by odpadla seniorům nad 65 let každoroční administrativa a v MHD by jezdili jednoduše na občanku nebo pas, byl stažen a bude se o něm diskutovat v dopravní komisi, Dopravním podniku a kdoví kde ještě. Proti takovémuto postupu nelze nic namítat. Ani by nás ale nepřekvapilo, kdyby u této relativně banální, život občanům zjednodušující úpravy, navrhli například Piráti veřejné projednávání.

dm, redakce

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE Z OSTRAVY