OSTATNÍ

PIRÁTSKÝ MASAKR MOTOROVOU PILOU

Pokud v Moravské Ostravě a Přívozu doposud málokdo chápal, proč bylo po posledních komunálních volbách na této radnici rozšířeno vedení o novou pozici místostarosty pro životní prostředí, dnešní dny přinesly odpověď. Vymlátit v Komenského sadech kvůli opravě cesty a chodníků a vybudování dvou parkovacích míst 54 vzrostlých stromů a dalších dřevin vyžaduje kvalitně placeného politického funkcionáře. Nejlépe Piráta.

Investiční akci s názvem „Rekonstrukce místní komunikace ul.Horova a chodníků Sadová“, kterou v tomto týdnu spustil v Komenského sadech městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, zahájilo  masivní kvílení motorových pil. Rychlá akce po sobě zanechala dlouho nevídanou spoušť. Padesát čtyři vzrostlých stromů a dle projektu odhadovaných 200 tun donedávna živého dřeva se během okamžiku ztratilo jako pára nad hrncem.

Bylo to nezbytné?

Oprava ulice Horovy, která bezprostředně sousedí s budovou radnice a je jedním z hlavních vstupů do Komenského sadů je dlouhodobě potřebná. Jak potřebná je oprava chodníků na ulici Sadová oproti opravám chodníků jinde ve městě, je otázka jiná.

Dendrologický průzkum ohodnotil vitalitu a perspektivu pokácených stromů známkami 3 a 4 ve stupnici, kde 5 je jako ve škole známka nejhorší. Dá se předpokládat, že dendrolog by ohodnotil  stejně většinu dřevin v parku.

Celá investiční akce za cca 25 milionů korun, na kterou finančně přispěl magistrát, je běžnou opravou stávajícího stavu bez nápadu, kdy nová výsadba nahradí kácení jenom částečně a hodnotně až za několik desítek let.

Jednorázové vykácení aleje 54 vzrostlých stromů změní mikroklima, zvýší prašnost, sníží vlhkost. Výrazně zhorší situaci spojenou s provozem nedaleké koksovny.

Ale to všechno pan místostarosta pro životní prostředí jistě dobře ví. Vždyť donedávna proti tomu všemu horlivě brojil. Pirát. Dnes se vymlouvá jako všichni - na pořádnou rekonstrukci nejsou peníze a stromy byly ve špatném stavu.

A tak tady po těch Pirátech zůstane jenom placená politická funkce navíc a nepokosený park.

Naše řešení

Před takovýmto masivním kácením by mělo být v okolí v předstihu vysázeno maximální množství vzrostlých stromů, které alespoň částečně zmírní dopady, které kácení přináší.

 

dm, redakce

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE OSTATNÍ