Z OSTRAVY

Referendum proti aroganci bude 30.4.2016

Nevzdávají se. Učitelé, děti a jejich rodiče, ale ani ti, kteří se ZŠ Mitušova 8 mají společné jen to, že se jim nelíbí kroky současného vedení radnice. Ti všichni věří v referendum. Není to ale jejich válka, je to boj nás všech. Jde tu totiž o naše děti, naše peníze i budoucnost tohoto obvodu.

Naposledy iniciovali občané referendum v roce 1994, aby rozhodli, zda odpojit místní část Poruba-ves z území městského obvodu Ostrava-Poruba. Od té doby žádné referendum nebylo. Nebylo totiž potřeba. Vždy se podařilo lidem s vedením obvodu nebo města i přes nějaké složitosti domluvit. To už ale v Ostravě-Jihu rok a půl neplatí. Současné vedení se uzavřelo před svými občany, když je to nutné, použije k tomu i ozbrojené komando, a rozhoduje si, jak to nejlépe vyhovuje jejich zájmům a bankovním kontům. Nebo jak to vyčtou z hvězd.

„Způsob, jakým radnice sloučila obě školy, byl nešťastný. To, že nebyl optimální, především ve způsobu komunikace radnice s rodiči, uznal i pan starosta“, řekla na své návštěvě sloučené školy ministryně školství Kateřina Valachová. Nejde jen o způsob, ale o sloučení jako takové. „V minulosti jsme dvě školy museli zrušit“, vzpomíná na minulé volební období zastupitelka za ODS a ředitelka ZŠ Formana Ivona Klímová. „Toto rozhodnutí je vždy velmi náročné a emočně vypjaté pro všechny zúčastněné. Přesto se nedělo to, co se děje teď a to z prostého důvodu. My jsme se postavili lidem tváří v tvář a vysvětlili jsme jim důvody tohoto vždy nepopulárního kroku.“ Současné vedení si ale zvyklo rozhodovat a nehledět při tom na své občany. A tak se o sloučení škol na Mitušově ulici pedagogové, rodiče a děti dozvěděli od vedoucího odboru školství městského úřadu, který byl ve své funkci jen pár týdnů. Starosta Bednář ani radní odpovědný za školství Adam Rykala totiž zřejmě neměli čas nebo, což je pravděpodobnější, neměli zájem. A důvod? „Škola je málo naplněná a nezateplená.“ Argumenty, že některé školy jsou v horším stavu a Mitušova 8 rozhodně nepatří mezi nejméně obsazené školy, ale nikoho nezajímaly. Prosby lidí i primátora, aby se se sloučením vyčkalo do vytvoření koncepce školství, nikdo nevyslyšel.

Výsledkem zoufalství občanů nejlidnatějšího městského obvodu je tak referendum. Petici na jeho uspořádání podepsalo 14 125 nespokojených obyvatel Jihu, ze kterých bylo vyloučeno 3 789 podpisů, bylo jich finálně uznáno 10 336.

Defenestraci bohužel zákon nedovoluje, můžeme ale demonstrovat, můžeme vyjádřit svůj nesouhlas s diktátorským jednáním vedení obvodu.

Přijďte k referendu 30.4.2016 a společně dokažme, že nejsme „ovčané“!!!

www.protiaroganci.cz

Zdeněk Hübner, zastupitel Hnutí Ostravak

Na konci ledna navštívila náš obvod ministryně školství Kateřina Valachová. V jejím programu bylo „Jednání se zastupiteli“, nikdo ze zastupitelů Hnutí Ostravak ale na jednání nebyl. Byli jste o možnosti setkat se s ministryní včas informování?

O konkrétním programu paní ministryně školství Kateřiny Valachové jsme byli informováni pouze souhrou náhod. V okamžiku, kdy jsem zjistil, že součástí jejího programu je setkání se zastupiteli, ihned jsem se pokoušel zjistit podrobnosti. Kontaktoval jsem odbor podpory volených orgánů, sekretariát starosty, ale nikdo mi nebyl schopen říct jakékoliv bližší informace. Stejně tak jsem se pokoušel telefonicky kontaktovat starostu Bednáře, ale bezvýsledně. Je třeba ovšem přiznat, že jsme se společně se senátorem Leopoldem Sulovským s paní ministryní Valachovou setkali ještě před jejím jednáním na radnici. Seznámili jsme ji s nestandardními kroky vedení radnice včetně postupu při slučování škol Mitušova. Paní ministryně nám slíbila, že celou situaci prověří a osobně bude i nadále sledovat další kroky, které radnice v oblasti školství bude dále činit.

Na setkání s občany za ZŠ Mitušova 8 pak ministryně řekla, že je nutné obnovit narušenou důvěru mezi lidmi a radnicí. Máte pocit, že vedení radnice činí kroky, aby se tak stalo? Co by podle vás napravení vztahů pomohlo?

Především je třeba si uvědomit, že k narušení důvěry mezi radnicí a lidmi nedošlo ze dne na den. Stejně tak i případná náprava bude trvat delší dobu. V tuto chvíli, přes slib paní ministryni Valachové, vedení radnice dále pokračuje v jednání, které s demokracií nemají nic společného. Odvolávání nepohodlných lidí, obsazování důležitých postů svými příznivci, zadávání předražených zakázek na míru spřáteleným firmám, nic z toho nejsou kroky, kterými je možné důvěru lidí obnovit. K nápravě tohoto neutěšeného vztahu by pomohla buď pouze okamžitá a výrazná sebereflexe všech radních nebo odvaha alespoň 23 zastupitelů, kteří by bez ohledu na svou politickou příslušnost odvolali radní, kteří občany považují pouze jako prostředek ke svému osobnímu prospěchu.

Přes 14 tisíc lidí dalo svým podpisem najevo, že nesouhlasí s nekoncepčními kroky koalice v o oblasti školství. Spolu s ODS se po celou dobu stavíte za práva sloučené školy. Proč by podle vás měli lidé jít k referendu?

Stále si myslíme, že vedení radnice by mohlo požadavky občanů vyslyšet i bez nutnosti vyhlašovat referendum. Obyvatelé našeho obvodu svými podpisy pod peticí vyjádřili jasný nesouhlas s kroky, které radnice koncem minulého roku i přes doporučení primátora města Ostravy, odpor občanů a naprosto konkrétní, logické a jasné argumenty opozičních zastupitelů i odborné veřejnosti prosadila. Své výhrady ke krokům městského obvodu Ostrava-Jih tlumočila rovněž paní ministryně školství Kateřina Valachová. Připravované referendum v tuto chvíli už není jen o vyjádření názoru občanů ke sloučení dvou škol. Nyní již jde zejména o vyjádření postoje občanů k práci vedení městského obvodu. Jde o to ukázat radním a koneckonců také koaličním zastupitelům, že není možné přehlížet oprávněné zájmy občanů našeho městského obvodu. Je nutné dát jasně najevo nesouhlas s bezúčelným plýtváním finančními prostředky zadáváním naprosto zbytečných zakázek na audity, výzkumy apod. Je třeba zamezit přidělování zakázek spřáteleným firmám. Arogance moci a pohrdání občany, kterého jsme v posledních měsících svědci, není nic z předvolebních slibů, kterými koaliční strany lákaly voliče. Účastí v referendu by měli lidé vyjádřit zejména to, že se chtějí podílet na veřejné správě častěji, než jednou za čtyři roky a že občané nebudou pouze sloužit hrstce vyvolených k plnění jejich osobních ambicí či kapes.

160210_leco-8324

Rozhovor s Pavlem Janíkem, předsedou petičního výboru.

Pavle, Vy jste předsedou petičního výboru. Proč jste se rozhodl angažovat do sběru podpisů, když Vaše děti na ZŠ Mitušova 8 nechodí?

Protože jsem byl svědkem arogance moci našich radních na listopadovém jednání zastupitelstva v minulém roce, kam přišli rodiče v naději pomoci, která jim nebyla poskytnuta. Jelikož na této škole děti nemám, dívám se na to (slovy pana starosty) bez emocí. Vzhledem k bezkoncepčním postupům radnice se rušení škol v budoucnu může týkat i mě či mnoha dalších lidí, kteří jsou nyní v relativním klidu.

Petiční archy podepsalo 14 125 občanů, uznáno jih bylo přes 10 tisíc, což je více než polovina lidí, než kolik se jich účastnilo komunálních voleb. O čem to podle Vás vypovídá?

Když přepočítáme hlasy u voleb na voliče, dojdeme k zajímavým číslům! ANO 2011 získalo u voleb 21,12 %. To jsou hlasy 4 299 voličů, ČSSD 19,15 %, což odpovídá 3 898 voličům a poslední koaliční strana KDU-ČSL měla zisk 5,64 % a 1 148 voličů. Sečteno, potrženo! Tuto vládnoucí koalici volilo 9 345 voličů. Nyní však 10 336 oprávněných voličů dalo svůj podpis pod petici vyjadřující nesouhlas s jejich postupy a chováním vůči občanům! Podle mne to vypovídá o tom, že se občané začínají zajímat o dění v obvodě, ve kterém žijí a že nejsou spokojeni s tím, co se v něm děje.

Proč by podle vás měli jít lidé k referendu?

Referendum je možnost občanů vyjádřit se k dané otázce. Nyní k otázce slučování škol. Chápu, že k volbám mnozí nechodí, protože předvolební sliby mají krátkého trvání, u referenda je to ale jiné. Zde bude jasný názor většiny na daný problém. A mne osobně by moc zajímalo, co si občané tohoto obvodu myslí. Zda bude ekonomický pohled skrze zkreslená čísla četnější nebo převáží komplexní přístup zdůrazňující komfort života ve všech jeho aspektech.

Ministryně školství Kateřina Valachová během své návštěvy na ZŠ Mitušova 8 řekla, že je důležité najít mezi lidmi a radnicí ztracenou důvěru. Myslíte
si, že je to možné?

Možné je vše, jen v tomto případě to bude velmi, velmi obtížné. Mou důvěru tato radnice bohužel ztratila, byť paní ministryně Valachová tlumočila snahu vedení obvodu o změnu v jednání s občany, já jsem ji bohužel ještě nezaznamenal. Ale nepřestávám věřit. Stále je naděje, že radnice začne s občany jednat a naslouchat jim.

Rozhovor s odvolanou ředitelkou

Paní Sikorová, vy jste byla na konci roku odvolána z funkce ředitelky, protože Vaše škola se sloučila s vedlejší základní školou. Jakou funkci zastáváte nyní?

Od 1. 1. 2016 zastávám funkci statutárního zástupce ředitele pro odloučené pracoviště ZŠ a MŠ Ostrava – Hrabůvka, Mitušova 8.

Jak v současnosti fungují sloučené školy? Máte velké společné porady, radíte se o sjednocení způsobu vyučování? Jak se rozhoduje o ozdravných nebo lyžařských pobytech pro dvojnásobný počet dětí?

Společná velká porada zatím neproběhla. Vedení se schází operativně při řešení problémů vzešlých ze sloučení škol. Každá škola vyučuje podle svého školního vzdělávacího programu. Bude platit i pro další školní roky. Mimoškolní akce domluvené ještě za fungování ZŠ Mitušova 8 doběhnou dle plánu. Stejně tak proběhnou i akce žákovské rady a SRPŠ. Př. LVVK, ozdravné pobyty, exkurze – Osvětim, Krakov, Vysoké Tatry, sběrové akce, Masopust, Mezinárodní sportovní den, Den dětí atd.

Petici na vyhlášení referenda proti nekoncepčnímu slučování škol podepsalo přes 14 tisíc lidí. Jak si ten obrovský zájem vysvětlujete?

Kauza slučování školy byla hodně medializovaná, občany tohoto obvodu velmi zajímala. Zejména pak rodiče žáků a zaměstnance ostatních škol v obvodě, jelikož radnice svými výroky o slučování dalších škol zasela mezi veřejnost zrno nejistoty.

Proč by podle vás měli lidé z Jihu přijít k referendu?

Účastí v referendu mohou dát občané najevo svou nespokojenost kroky radnice. Nejedná se pouze o slučování škol, ale i o další nezvládnuté problémy – tráva, listí. Lidé se také mohou vyjádřit ke špatné komunikaci vedení radnice s veřejností.

Vedení radnice městského obvodu Ostrava-Jih ministryni školství Kateřině Valachové při své návštěvě slíbilo, že nebudou narušeny třídní kolektivy dětí a také nepřijdou učitelé z „osmičky“ o práci. Jak to podle vás bude za pár let v praxi vypadat? Může fungovat přebíhání učitelů z jedné školy na druhou?

O tom, zda zůstanou zachovány třídní kolektivy, rozhodují tyto faktory: A)Rodiče všech žáků dotčených tříd 1. stupně je nechají přesunout dob budovy Mitušova 16 a žáky zbylých tříd 1. stupně a také žáky 2. stupně nebudou přehlašovat jinam. B) Málopočetné třídní kolektivy zůstanou zachovány za předpokladu, že radnice vyčlení finanční prostředky na tyto kolektivy. V horizontu dvou let si nedokáži představit, že všichni pedagogové ZŠ Mitušova 8 budou mít práci na ZŠ Mitušova 16. S úbytkem žáků z 2. stupně budou zákonitě ubývat i učitelé, kteří je budou vyučovat. Slib radnice o zachování pracovních míst pro všechny pedagogy byl a je nereálný. Přebíhání pedagogů fungovat může, ale obě školy mají kompletní pedagogické sbory.

Pokud by lidé v referendu rozhodli, že chtějí školy na Mitušově ulici rozdělit, přijmete ještě prvňáčky?

Pokud by referendu rozhodlo o rozdělení škol , budeme nabízet rodičům umístění jejich dětí do 1. tříd. Vždyť škola bez 1. tříd je jako mlýn bez vody.

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE Z OSTRAVY