POLITIKA

Pavel Janík: Jak utratit peníze daňových poplatníků a zastrašit nepohodlné osoby

Již dva roky se radní na Jihu s ničím nemazlí. Kdo nejde s nimi, je proti nim a není žádná cena, kterou by za zničení oponentů nezaplatili, zvláště když to platí daňoví poplatníci.

Koncem dubna 2015 Rada městského úřadu Ostrava-Jih rozhodla bez transparentního výběrového řízení o smlouvě se společností Ernst & Young Audit s.r.o. na provedení forenzního auditu Majetkové správy Ostrava-Jih (MSOJ) za cenu 580.800Kč včetně DPH. Tato organizace byla založena v roce 1997, pravidelně byla kontrolována a nikdy nebyla zjištěna vážná pochybení. V dubnu 2015 však dle vyjádření radnice bylo závažné podezření na pochybení a proto údajně ze strachu aby nedošlo ke zničení důkazů byly zapomenuty sliby o transparentnosti a zakázka byla zadána firmě s jejichž představiteli se pár dnů předtím místostarostka Tichánková sešla v Praze. Audit pak dle slov starosty Bednáře poukázal na výrazná pochybení a proto byla MSOJ zrušena a ředitel Ing.Jiří Hrabina byl odvolán z důvodů, že se měl údajně podílet na podvodech, předražených a fiktivních zakázkách, které měly obvod připravit o několik desítek milionu korun.


Výsledkem bylo podání čtyř trestních oznámení. Tři z nich již byla policií ukončena s konstatováním, že k trestnému činu nedošlo a dle informací takto skončí i poslední trestní oznámení v této věci. Jasně se tak ukazuje, že zřejmě nešlo o pochybení, která stála za odvoláním ředitele MSOJ, mimochodem tento byl ve funkci pouze šest měsíců z období 2012-2014, za která byla údajná pochybení zjišťována, ale o úmysl zrušit celou příspěvkovou organizaci a přetvořit ji v technické služby Ostrava-Jih. A hlavně ukázat jak mocní jsou radní městského obvodu Ostrava-Jih.

Dalšími audity, které jsou více, než-li sporné, bylo vyřizování si účtů s řediteli několika základních škol, kteří byli nepohodlní nynějšímu vedení radnice, neboť se dovolili ozvat, případně byli v opozici s radním Rykalou z ČSSD. Radní sice stále opakovali, že se nejedná o žádnou mstu, ale o práci správného hospodáře, který musí kontrolovat, kam jdou peníze občanů obvodu, přesto nedokázali zodpovědět, proč jsou audity směřovány z 19ti škol v obvodu pouze na školy, které vedou "nepohodlné" osoby. Ač se radní snažili tvrdit, že to byl náhodný výběr, na jednání zastupitelstva ani zaměstnanec odboru školství nebyl schopen vysvětlit, jaká kritéria vlastně byla použita, až nakonec nevědomky pronesl: "prostě byla taková a vyšly tyto školy" čímž nepřímo připustil, že výběr byl předem daný.


Zakázku na forenzní audit, do kterého se díky přemrštěným nárokům na auditorské firmy přihlásila jediná, Ernst & Young Audit s.r.o., která předtím získala zakázku bez výběrového řízení. Radnice po námitkách občanů raději toto výběrové řízení zrušila a vyhlásila nový audit. Do něj si již přihlásily tři firmy a vyhrála ta nejlevnější s cenou 1.694.000Kč s DPH. Již se nemělo jednat o zakázku na forenzní (hloubkový) audit, ale pouze audit hospodaření, přičemž jak subjekty, tak odhadovaná cena zůstala stejná. Zvláštní na celé věci forenzních auditů na školách je skutečnost, že všechny tyto školy byly podrobovány pravidelným kontrolám a nikdy se nepřišlo na žádné pochybení, nebyl tudíž žádný náznak něčeho nekalého, ale zřejmě se radní řídili postřehem kolegy Hřivňáka, který poukazoval na jednání zastupitelstva na fakt, že na jedné ze škol byl nakoupen mobilní telefon za 17.000 Kč. Pokud se kvůli tomu dělají milionové audity, zřejmě by měl být audit také na celou radu, když existují radní, kteří se neúčastní jednání Rady, a přesto občany stojí ročně 900 tis. Kč.
A jaký byl výsledek na oněch třech základních školách? Kdo tipoval zpronevěry v řádech statisíců, až milionu bude velmi zklamán, protože kromě zcela bezvýznamných omylů, které se vysvětlily nebo jednoduše opravily, se žádná závažná pochybení nenašla.

Na těchto dvou příkladech jsem názorně ilustroval, že radní městského obvodu Ostrava-Jih utratili z peněz daňových poplatníků více než 2mil.Kč za zcela zbytečné audity, jejichž výsledek je nulový, ikdyž ve skutečnosti napáchaly nenávratné škody zejména na cti neprávem nařčených osob. V obou případech stačilo využít služeb úřadu a provést nejprve audit veden úřadem, jehož cena by byla nesrovnatelně nižší a uspořené peníze použít na mnohem prospěšnější aktivity, než zastrašování nepohodlných osob či jejich přímá likvidace. Bohužel vedení obvodu evidentně jde právě o takové zastrašování a likvidaci osob, které je jakkoliv převyšují, ať úspěchem, slušností či inteligencí. To vše předvedl radní Hřivňák na 14. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, kdy místo omluvy bývalé ředitelce paní Klímové za osočení z nepravostí, které měl audit na její škole odhalit, ji osočil z politikaření a vůbec se nezamyslel nad svými slovy, které právě na její konto pronesl na jednom z minulých jednání Zastupitelstva. Je to jen smutným dokladem úrovně jednání představitelů obvodu, kteří by měli být alespoň morálními hodnotami, když už nejsou odborníci.

Pavel Janík
Fyzioterapeut a táta dvou dětí z Ostravy-Jihu už delší dobu komentuje dění v Ostravě a zejména v nejlidnatějším ostravském obvodu. „Zajímá mne dění ve městě, ve kterém žiji a není mi lhostejné, jak vedení obvodu nakládá se svěřenou mocí a financemi. Poukazuji proto zejména na polopravdy a lži, kterými radnice "krmí" veřejnost. Nepoukazuji na chyby, kterých se dopouští, abych je špinil, ale proto, aby měli radní zpětnou vazbu a mohli se z chyb poučit.“

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE POLITIKA