POLITIKA

Průvodce volbami do Poslanecké sněmovny

Už zítra a v sobotu 20. a 21. října se uskuteční 7. volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Že stále nevíte, koho volit? Ztrácíte se ve volebních programech nebo je nemáte čas celé číst? Vybrali jsme pro Vás hlavní kandidáty a udělali souhrn jejich slibů do dalších čtyř let. Vyberte pro Vás toho nejlepšího, Váš hlas může rozhodnout!

Mezi nejsilnější politické subjekty patří ANO 2011, ČSSD, KSČM, TOP 09 či ODS. O slovo se ale určitě hlásí i Piráti, Zelení, Svobodní v čele s Petrem Machem, SPD Tomia Okamury, Realisté Petra Robejška či Dělnická strana sociální spravedlnosti Tomáš Vandase. Podle předvolebních průzkumů má největší šanci na výhru hnutí ANO. Velký pokles preferencí zažívá po jarní krizi Sociální demokracie, která v posledních průzkumech získávala zhruba polovinu hlasů vítězného ANO. Do sněmovny by se pak měli dostat také komunisté, poslanci za ODS, KDU-ČSL, TOP 09, SPD a Piráti.

Volební programy

ANO:
Předseda: Andrej Babiš
Lídr za MS kraj: Ivo Vondrák

Program:
Zrušíme:
Superhrubou mzdu
Povinnost vyvěšovat oznámení o elektronické evidenci v provozovnách

Zavedeme:
Pro lidi s příjmem do 113 tisíc korun měsíčně daňovou sazbu 19 procent
Snížení sazby DPH na 10 % na základní potraviny, vodné a stočné a řezané květiny, služby v pohostinství nebo péči o seniory
Výdajový paušál 500 korun měsíčně pro všechny zaměstnance
Úlevy z EET pro fyzické osoby s paušální daní a s příjmy do 500 tisíc korun, na bufety ve školách nebo v dětských kroužcích, na e-shopy nebo na prodej vánočních kaprů
Jednodušší daňové formuláře a digitalizaci finanční správy

ČSSD:
Předseda: Lubomír Zaorálek
Lídr za MS kraj: Lubomír Zaorálek

Program:
Zrušíme
:
Případné zavedení nových poplatků a kroky, které by vedly k privatizaci nemocnic
Nemravné zvyšování cen vody, energií, telekomunikačních a dalších služeb

Zavedeme:
Do roku 2022 minimální mzdu alespoň 16 000 korun
Navýšení rodičovského příspěvku
5 týdnů dovolené pro všechny zaměstnance a nemocenskou od prvního dne
Progresivní daně z bankovních aktiv velkých bank
Dlouhodobé bezúročné půjčky na bydlení pro mladé rodiny a zvýhodněné novomanželské půjčky

KDU-ČLS
Předseda: Pavel Bělobrádek
Lídr za MS kraj: Pavla Golasowská

Program:
Zrušíme:
Centralizaci veřejné správy. Méně dotačních titulů z  ministerstev, více přímých peněz do rozpočtů kraje a obcí
Zastaralý princip místní příslušnosti. Občan nebo podnikatel bude řešit svoji věc na kterémkoli úřadě
Masivní odliv kapitálu a nezdaněného zisku do zahraničí

Zavedeme:
Průměrnou mzdu pedagogických pracovníků na úrovni 130 % průměrné mzdy do roku 2021
1 mld. Kč obcím na dotace související s činností místních sportovních klubů
Co největší dostupnost internetového připojení a prosadíme rychlý internet do každé vesnice
Vyšší slevy na dani, bonusy na děti a daňově zvýhodněné flexibilní a zkrácené úvazky
Zvýhodněné hypotéky podle počtu vyživovaných dětí
Spravedlivé důchody pro rodiny s dětmi
Audity již přijaté legislativy u všech rezortů

KSČM:
Předseda: Vojtěch Filip
Lídr za MS kraj: Leo Luzar

Program:
Zrušíme
:
Školní inkluzi za každou cenu
Vnucované kvóty na přerozdělování běženců
Zahraniční mise v cizím zájmu, politiku zbrojení, válek a provokací
Nehorázné dary církvím, lživě nazývané restituce

Zavedeme:
Minimální mzdu na 50 % průměrné mzdy a omezení odlivu zisků do zahraničí
Podporu obecní a družstevní výstavby a nízkonákladového bydlení
Pravidelnou valorizaci důchodů podle skutečných základních potřeb seniorů
Jednu státní zdravotní pojišťovnu
Vyšší sociální a prospěchová stipendia
Stejně kvalitní potraviny jako za hranicemi a podporu soběstačnosti
Páteřní síť energetiky, dopravy a jiných strategických odvětví do veřejného vlastnictví

TOP 09:
Předseda:Karel Schwarzenberg
Lídr za MS kraj: Herbert Pavera

Program:
Zrušíme
:
Zadlužování ČR kvůli nezodpovědnému vydávání peněz za zbytné sociální dávky
Přebujelé výdaje státu na jeho provoz a administrativu
Výstavbu kanálu Labe - Odra - Dunaj
Dotování plodin určených pro výrobu biopaliv

Zavedeme:
Zvýšení příjmů lidem, kteří pracují
Pevný termín vstupu ČR do eurozóny
Důstojnou, společenskou i příjmovou pozici ředitelů, učitelů, ale i nepedagogických pracovníků
Zvýšení odpovědnosti rodičů za vzdělávání jejich dětí
Transparentní financování sportu s důrazem na sportovní výchovu dětí a mládeže
Sociální výhody jen pro ty, kteří si nedokážou pomoci sami nebo prostřednictvím svých blízkých
Ročně uvedeme do provozu zhruba 70 km dálnic
Zrychlení soudního řízení zavedením závazných lhůt pro vydávání soudních rozhodnutí

ODS:
Předseda: Petr Fiala
Lídr za MS kraj: Zbyněk Stanjura

Program:
Zrušíme
:
Elektronická evidence tržeb
Kontrolní hlášení
Daň z nabytí nemovitosti
Silniční daň pro osobní automobily
Zneužívání doplatků na bydlení v ubytovnách
Zavedení eura v budoucnu
Nadbytečnou byrokracii a papírování ve zdravotnictví
Nerovnosti občanů před zákonem v zákoně o posuzování vlivu staveb na životní prostředí

Zavedeme:
Společné zdanění manželů
Dvojnásobně vyšší odpisy pro malé a střední podniky
Paušální daň pro nejmenší podnikatele
Nižší odvody ze mzdy hrazené zaměstnavateli o 2 %
Opatření proti zneužívání sociálních dávek a jejich důslednou kontrolu
Princip DRG – „za stejnou zdravotní péči stejná úhrada“

Piráti:
Předseda: Ivan Bartoš
Lídr za MS kraj: Lukáš Černohorský

Program:
Zrušíme:
EET pro e-shopy, platby kartou a drobné podnikatele
Dotace na řepku a jiná „bio“ paliva

Zavedeme:
Úřady online
Osobní odpovědnost a odvolatelnost politiků
Ochranu občanů před šikanou státem
Legalizaci konopí a zdanění jeho prodeje
Stejnou sazbu celkového zdanění práce (včetně odvodů) pro všechny
Zaručený minimální důchod

Realisté
Předseda: Robert Robejšek
Lídr za MS kraj: Alexander Király

Program:
Zrušíme:
Zavedení eura v budoucnu
Experiment inkluze ve vzdělávání a vrátíme se k původnímu stavu před touto změnou
Absurdní platbu důchodového pojištění pracujícím seniorům

Zavedeme:      
Lidové veto jako pojistku umožňující odmítnout nechtěné zákony většinou voličů
Povinný tříměsíční vojenský výcvik pro muže
Nulovou toleranci nelegální migrace
Ústavní právo vlastnit zbraň a právo použít ji k obraně ve svém obydlí
Rychlejší soudní řízení a posílení nezávislosti soudů
Jednotnou daň 15%
Povinný anglický jazyk od první třídy ZŠ a mezinárodní test z angličtiny souběžně s maturitou
Jeden elektronický doklad a jeden digitální portál veřejné správy

SPD
Předseda: Tomio Okamura
Lídr za MS kraj: Lubomír Volný

Program:
Zrušíme:
Demo-demokracii, ve které vládnou kmotrovské stranické mafie
Zvyšování daní
Spekulativní exekuce majetku občanů na základě lichvářských půjček
Pozitivní diskriminaci a preferenci občanů na základě rasy, etnika nebo náboženství
Vyplácení neoprávněně vysokých podpor sociálního bydlení
Podporu tzv. solárních baronů

Zavedeme:
Přímou demokracii, referendum a odvolatelnost politiků
Systém sociální solidarity společnosti k potřebným, především k seniorům, dětem a invalidům
Podporu široké střední třídy zaměstnanců, malých a středních podnikatelů a firem
Stabilní vzdělávací a zdravotní systém, kde bude oceněna práce zaměstnanců ve školství a zdravotnictví
Strop pro výši sociální podpory pro občany, kteří nežijí řádným životem
Ústavní dluhovou brzdu s legislativou podle vzoru Švýcarské konfederace
Osmi týdenní základní vojenský výcvik

Starostové a nezávislí
Předseda: Petr Gazdík
Lídr za MS kraj: Ludmila Bubeníková

Program:
Zrušíme:
Dočasně pozastavíme prodej a převod státní půdy
Daňové revoluce
Odliv dividend z ČR

Zavedeme:
Podmínky pro dřívější odchody zaměstnanců v předdůchodovém věku
Elektronizaci veřejné správy
Volby online
Euro
Podporu středních a malých zemědělců
Lepší regulační činnost státu a zdravotních pojišťoven
Podpora sportu ke zlepšení kondice napříč populací

Svobodní:
Předseda: Petr Mach
Lídr za MS kraj: Radomír Klein

Program:
Zrušíme:

Daň z nabytí nemovitosti
Zbytečné úřady
Nesmyslné byrokratické požadavky pro zemědělce a zpracovatele
Povinné přimíchávání biopaliv do pohonných hmot a nucenou podporu obnovitelných zdrojů energie

Zavedeme:
Jednotné DPH 14 %
Vyšší výplatu každému o 1 000 Kč měsíčně
Hotové dálniční spojení mezi krajskými městy
Elektronickou komunikaci s úřady
Samostatnou přísnou imigrační politiku
Možnost bránit svůj život, rodinu a majetek
Motivační podporu namísto nespravedlivých sociálních dávek

Zelení
Předseda: Matěj Stropnický
Lídr za MS kraj: Ivan Bartoš

Program
Zrušíme
:
Velkotěžbu, která ničí krajinu, a zemědělské velkovýroby, které devastují půdu

Zavedeme:
Lepší pracovní podmínky a jednodušší podmínky pro malé podnikání
Kvalitní infrastrukturu, elektronickou státní správu a předvídatelné podnikatelské prostředí
Daňové zvýhodnění na čisté technologie a vyšší pokuty znečišťovatelům
Dostupné bydlení pro všechny
Vyšší příjmy a sociální jistoty, podporu lidem, kteří vychovávají děti a starají se o blízké osoby

 

 

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE POLITIKA