POLITIKA

Nová éra na Jihu

„Nejlidnatější ostravský obvod byl pro nás stěžejní,“ říká nová obvodní zastupitelka a šéfredaktorka Magazínu Lečo Eliška Ulehlová. „Právě tady jsme politickou situaci sledovali nejintenzivněji a přerod z nespokojených občanů v zastupitele byl pro nás velmi důležitý. Ještě jednou děkujeme za podporu voličům. Jdeme do práce!“

ANO a slušnost? NE!
V Ostravě-Jihu obdrželo LEČO – Lepší a čistá Ostrava 8,78 % hlasů všech voličů a získalo tak čtyři zastupitelské mandáty. Z kandidátní listiny vybrali obyvatelé Jihu lídra kandidátky Marka Pabjana, oblíbenou ředitelku ZŠ Provaznická Libuši Přikrylovou, šéfredaktorku Leča Elišku Ulehlovou a Dalibora Mouku. Po volebním víkendu začalo vyjednávání. „Volby v našem obvodu zase vyhrálo hnutí ANO, a s necelými 32 % hlasů a 17 zvolenými zastupiteli mělo jasně nejlepší vyjednávací pozici,“ popisuje situaci lídr kandidátky LEČA Marek Pabjan. „Bez ANO by sice složit koalice šla, své síly by ale musely spojit všechny ostatní strany, což se nepodařilo.“ I tak zástupci LEČA oslovili kluby všech ostatních zvolených stran k seznamovací a informativní schůzce, jak se to u nováčků dělává. „Žádný z politických subjektů nám nedal košem, naopak jsme se velmi příjemně seznámili a popovídali si o tom, co bychom chtěli v následujících letech na Jihu prosadit a podpořit,“ vzpomíná na schůzky Libuše Přikrylová, „jen Hnutí ANO neodpovědělo ani na email.“ Vysvětlení zastupitelé LEČA dostali až na schůzce s představiteli budoucí koalice ve složení ANO, Ostravak a ODS. „Omlouvám se, že jsem neodpověděl na váš email, ale nejsem předseda klubu,“ řekl šéfce klubu LEČO Elišce Ulehlové staronový starosta Martin Bednář. „To mě pobavilo a naštvalo současně,“ popisuje sedánek u starosty Ulehlová. „Řekla jsem mu, že považuji za slušnost, navíc z jeho pozice starosty, mi alespoň odpovědět a sdělit, kdo předsedou klubu je, ale jen tím dokázali, že se jejich vztah vůči nám vůbec nezměnil, i když navenek tvrdili, že za všechno zlé za uplynulé roky, mohl Adam Rykala.“

Královský plat na zalepení pusy
Poprvé se noví zastupitelé sešli v posluchárně úřadu Ostravy-Jihu 14. listopadu. Staronovým starostou byl zvolen Martin Bednář z ANO 2011, novými koaličními partnery se stalo hnutí Ostravak a ODS, tedy ti, kteří uplynulé čtyři roky vedení Jihu kritizovali. Vadilo jim, že je zbytečně mnoho placených politiků. V letech 2014-18 byli na radnici vedle starosty čtyři místostarostové a čtyři členové rady, z nichž jediný radní nebyl placený a uvolněný předseda kontrolního výboru, tzn. celkem 9 uvolněných, tedy placených zastupitelů. „Několikrát se do toho zastupitelé Ostravaka i ODS za ty roky strefovali, mluvilo se o plýtvání penězi našich obyvatel. Na teplých místech místostarostů za 60 tisíc měsíčně na to ale rychle zapomněli,“ říká nespokojeně Dalibor Mouka. A jaká je praxe nyní? „Starosta, šest uvolněných místostarostů a dvě neuvolněné členky rady. Došlo tedy k mírnému poklesu počtu uvolněných funkcí, podle nás ale nedostatečně,“ vzpomíná na první zasedání Marek Pabjan. „Navrhovali jsme snížení počtu místostarostů na čtyři, nikdo ani opoziční strany nás ale v tomto nepodpořili.“

Změna jednacího řádu, zn. Pro občany
Před druhým zasedáním zastupitelstva byl zastupitelům zaslán návrh nového Jednacího řádu Zastupitelstva městského obvodu Ostrava-Jih, aby se k němu jednotlivé politické kluby vyjádřily. Podle Dalibora Mouky je současný návrh stále náhubkový, tedy ve velké míře omezuje svobodný projev občanů. „Pečlivě jsme prostudovali každý bod a navrhli takové změny, které budou ku prospěchu občanů a povedou k otevření zasedání lidem. Vždyť právě oni nám dali svůj hlas, tak je přece nemůžeme tak omezovat!“

Za LEČO – Lepší a čistou Ostravu tedy navrhujeme:

  1. Aby o místě, době a navrženém programu zasedání zastupitelstva informuje úřad městského obvodu občany nejpozději 8 dnů přede dnem zasedání, a to na úředních deskách úřadu městského obvodu, prostřednictvím sdělovacích prostředků, zveřejněním na oficiálních webových stránkách městského obvodu a na facebooku úřadu.
  2. Aby materiály určené veřejnosti byly k dispozici 8 dnů před termínem zasedání zastupitelstva na webových stránkách úřadu, sekce „Orgány samosprávy/materiály zastupitelstva“. Souběžně budou materiály v tištěné podobě k dispozici na informacích Úřadu městského obvodu Ostrava-Jih.
  3. Aby starosta v samostatném bodu programu seznámil zastupitelstvo, hosty a občany s činností starosty a vedení obvodu za období uplynulé od posledního zasedání zastupitelstva.
  4. Aby přihlášku do rozpravy o bodech jednání mohli občané podat kdykoliv v průběhu jednání, nikoliv nejpozději do zahájení projednávání daného bodu.
  5. Aby starosta udělil slovo nejen občanům města, kteří zde mají trvalý pobyt nebo zde vlastní nemovitost, ale také těm, kteří v obvodu Ostrava-Jih podnikají.
  6. Aby občané mohli mluvit k jednomu bodu schváleného programu zastupitelstva maximálně pětkrát, dále si stanoví, že doba diskusního vystoupení předkladatele nepřekročí 5 minut a dalších účastníků 5 minut
  7. Aby v bodě dotazy, připomínky a podněty občanů mohl občan diskutovat podle libosti a to jednou na jedno téma po dobu 5 minut. Je třeba dbát na to, že může mít dotazy, které spolu vůbec nesouvisí. Pokud jeho čas vyprší, může požádat zastupitelstvo o prodloužení limitu o další 1 x 3 minuty, o čemž musí rozhodnout zastupitelstvo hlasováním. Dále může jednou v délce 3 minuty reagovat na informace sdělené zastupitelem, nikoliv na dotaz, protože občan je tady ten, kdo se ptá svých zvolených zástupců, nikoliv radní občanů.
  8. Aby byl zápis ze zasedání zveřejněn na webových stránkách městského obvodu spolu s usnesením a výsledky hlasování a to do 10 dnů.

DALŠÍ ČLÁNKY Z KATEGORIE POLITIKA